University homepage In English
University of Helsinki Center for Activity Theory and Developmental Work Research
 

Center for Activity Theory and Developmental Work Research

Main Menu:

Contact information:

Center for Activity Theory and Developmental Work Research
Department of Education
P.O. Box 26 (Teollisuuskatu 23)
FIN-00014 University of Helsinki
Finland

Faculty and staff login:

Username:

Password:

Publication Reference

Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa

Reijo Miettinen, Kari Toikka, Juha Tuunainen, Janne Lehenkari & Stephanie Freeman

Language: Finnish
Publication number in series: 9
ISBN: 952-10-2677-4

Published: September, 2006

     

Miettinen, R., Toikka, K., Tuunainen, J., Lehenkari, J. & Freeman, S. (2006). Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa. Tutkimusraportteja 9. Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikkö, Helsingin yliopisto.

Tässä julkaisussa tarkastellaan sosiaalisen pääoman ja luottamuksen rakentumista tuotekehitysverkostoissa. Sosiaalisen pääoman katsotaan muodostuvan luottamuksellisista verkostosuhteista. Ne avaavat pääsyn innovaatiotoiminnan kannalta strategisesti tärkeään uuteen tietoon ja osaamiseen. Näin sosiaalinen pääoma muuttuu taloudelliseksi pääomaksi.

Muotikäsitteinä verkostolla ja sosiaalisella pääomalla kuitenkin tarkoitetaan mitä erilaisimpia asioita. Tässä julkaisussa luodaan selvyyttä terminologiseen viidakkoon erottamalla neljä eri tutkimusperinteistä syntynyttä verkoston käsitettä. Kutsumme niitä yleiseksi, sosiaaliseksi, taloudelliseksi ja kohteelliseksi verkostokäsitteeksi. Kullakin niistä on oma näkemyksensä verkoston muodostavien sosiaalisten siteiden sisällöstä sekä luottamuksen merkityksestä ja perustasta. Pohdimme myös sitä, miten verkostojen, luottamuksen ja sosiaalisen pääoman syntyä ja kehitystä voidaan tutkia biotekniikka- ja ohjelmistoalan yritysten tuotekehitystoiminnassa.

 

Keywords: Innovation processes (innovaatioprosessit), Social capital (sosiaalinen pääoma), trust


 
    Sosiaalinen pääoma ja luottamus innovaatioverkoissa       PDF       575.91 KB
  Miettinen_et_al_2006.pdf
 

» View all Research Reports
» Full Listing