<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

LÄMPÖ JA ENERGIA

TULOSTETTAVA PDF

1. LÄMPÖ JA LÄMPÖTILA

2. LÄMPÖ SIIRTYY

3. LÄMPÖLAAJENEMINEN

4. ENERGIA SIIRTYY JA SÄILYY

5. ENERGIALÄHTEET

    2  LÄMPÖ VARASTOITUU, VAPAUTUU JA SIIRTYY

Kaikki ilmiöt, joissa kappaleiden lämpötila muuttuu ymmärretään nykyisin sen perusteella, että lämpö on energiaa. Kappale lämpenee, kun siihen siirtyy lämpöenergiaa tai kun jokin muu energialaji muuttuu kappaleessa lämmöksi. Lämpö voi myös muuttua muiksi energialajeiksi, energian kokonaismäärä kuitenkin säilyy.

Lämmön säilyminen

Otetaan kahteen astiaan yhtä paljon, esimerkiksi 1 l, vettä. Toisen lämpötila on 10 ºC, toisen 70 ºC. Kaadetaan vedet yhteen. Saadaan vettä, jonka lämpötila on 40 ºC. Sekoitettaessa vesien lämpötilat siis muuttuivat yhtä paljon, toisen nousi toisen laski 30 ºC. Havaitaan, että lämpötilat muuttuvat aina yhtä paljon. 

Tehdään sama koe erisuurilla vesimäärillä. Kun kylmempää vettä on 2 l ja lämpimämpää 1 l, loppulämpötilaksi saadaan 30 ºC. Kylmä vesi siis lämpeni 20 ºC, kuuma jäähtyi 40 ºC. Havaitaan, että lämpötilojen muutokset ovat kääntäen verrannolliset vesimääriin. 

Nämä kaksi tulosta voidaan tulkita siten, että kokeissa aina tietty määrä lämpöä (lämpöenergiaa) siirtyy kuumasta vedestä kylmään. Lämpötilan muutos ilmaisee kappaleen siirtyvän lämpömäärän. Kun kylmä ja kuuma vesi ovat kosketuksissa, kylmä lämpenee ja kuuma jäähtyy. Lämpöä siirtyy kuumasta kylmään. Mitä enemmän kappaleen lämpötila nousee tai laskee, sitä enemmän lämpöä se saa tai luovuttaa. Jos kylmä kappale on paljon suurempi se lämpenee vain vähän. Sama määrä lämpöä lämmittää suurta kappaletta vähemmän kuin pientä. Suuren kiukaan lämmittäminen vie pidempään kuin pienen kiukaan lämmittäminen. Suureen kivimäärään mahtuu enemmän lämpöä kuin pieneen kivimäärään. 

Tehdään vielä kolmas koe. Upotetaan kuparikappale, jonka massa on 200 g ja lämpötila 70 ºC, 200 g:aan  vettä, jonka lämpötila on 10 ºC. Veden ja kuparikappaleen yhteiseksi loppulämpötilaksi saadaan 15 ºC. Kuparin lämpötila siis laski 55 ºC samalla kun veden lämpötila nousi vain 5 ºC. Havaitaan, että eri aineisiin mahtuu eri määrä lämpöä. Tämä tarkoittaa sitä, että samalla lämpöenergian määrällä joidenkin aineiden lämpötila nousee vähemmän ja joidenkin enemmän. Kuparikappale lämpenee paljon nopeammin kuin sama määrä vettä. Sen kyky varastoida lämpöä on pienempi.

Lämmön säilymislaki: Kun kaksi eri lämpötilassa olevaa systeemiä yhdistetään, kylmempi vastaanottaa yhtä suuren lämpömäärän kuin lämpimämpi luovuttaa.

Olomuodon muutokset

Kaikilla aineilla on kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Aineen olomuoto riippuu lämpötilasta. Vesi on alle 0 ºC lämpötilassa kiinteässä olomuodossa, jäänä), 0 ºC - 100 ºC lämpötilassa vesi on nesteenä  ja yli 100 ºC lämpötilassa vesi on läpinäkyvää vesikaasua, vesihöyryä. Olomuotoon vaikuttaa myös paine. Esimerkiksi nestekaasu on huoneen lämpötilassa painesäiliössä (korkea paine) nesteenä. Kun kaasu päästetään säilöstä pois (matala paine), se on kaasuna.

Jo 1700-luvulla todettiin, että aineen sulattamiseen ja höyrystämiseen tarvitaan aina tietty määrä lämpöä, ja että sama määrä lämpöä on poistettava aineesta (kappaletta on jäähdytettävä), jotta muutos tapahtuisi vastakkaiseen suuntaan. Sulavan tai kiehuvan aineen lämpötila ei muutu, vaikka sitä lämmitetään, koska tuotu energia kuluu olomuodon muuttamiseen.

Lämmöllä, joka vapautuu, vesihöyryn nesteytyessä ja veden jäätyessä on tärkeä merkitys luonnon lämpötaloudessa ja lämmönsäätelyssä. Jäätymisen vapauttama lämpö hidastaa vesien ja maan lämpötilan laskua talven alkaessa. Kasteen ja huurteen muodostuessa vapautuva lämpö suojaa kasveja kylmältä. 

Lämmön siirtyminen

Lämpötilaero pyrkii aina tasaantumaan, eli siellä missä on enemmän lämpöenergiaa, siitä siirtyy sinne missä on sitä vähemmän. Se on kaikkien ilmiöiden luonnollinen suunta.

Lämpö siirtyy kolmella eri tavalla :
1. Lämpöä kulkeutuu lämpimän aineen mukana, esimerkiksi ilman tai veden virtauksissa ja eväsrepun termospullossa.
2 . Lämpö johtuu aineessa kappaleen lämpimistä kohdista kylmempiin ja lämpimästä kappaleesta sitä koskettavaan kylmempään kappaleeseen tai kappaletta ympäröivään aineeseen.
3. Kaikki kappaleet lähettävät ja vastaanottavat nk. lämpösäteilyä. Lämmin kappale lähettää sitä enemmän kuin se vastaanottaa kylmästä ympäristöstä.

Lämpöenergia siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan.

Kaikki kolme tapaa toimivat rinnan sekä lämmityksessä että jäähtymisessä. Esimerkiksi kaukolämpöjohdoissa lämpö kulkeutuu kuuman veden mukana. Lämpöpatterissa lämpö johtuu vedestä ulkopinnalle ja edelleen ympäröivään ilmaan. Ilman virtaukset kuljettavat ja lämpösäteily siirtää sitä muualle huoneeseen. 

Eri aineet johtavat lämpöä hyvin eri tavalla. Metallit ovat yleensä hyviä, muovit, puu, lasi, keraamiset aineet ja kaasut huonoja lämmönjohteita. Metalliesine tuntuu saunassa paljon kuumemmalta, pakkasessa paljon kylmemmältä kuin puu, koska se johtaa lämpöä käteen tai kädestä pois paljon nopeammin. 

Saunassa lämpöä siirtyy paikasta toiseen kaikilla kolmella tavalla. Kuuma kiuas säteilee lämpösäteilyä. Kiukaalta kulkeutuu vesihöyryn (löylyn) mukana lämpöä lauteille. Lämpö johtuu pitkin kiukaan metalliosia.

Lämmön johtuminen

Kosketat toisella kädellä pulpetin kantta ja toisella pulpetin jalkaa. Pulpetin jalka tuntuu kylmemmältä, vaikka puisen kannen lämpötila on sama kuin metallisen jalan. Tämä johtuu siitä, että lämpöenergia johtuu nopeammin pois kädestä metallin kuin puun kautta.

Lämpöenergian johtuminen tarkoittaa, että energiaa siirtyy aineessa, vaikka ainetta ei siirry.

Jalkasi ei aisti kivilattian kylmyyttä, jos jalassasi on vaikkapa villasukka. Villa, ilma ja rasva ovat hyviä lämmöneristeitä. Näihin aineisiin perustuu ihmisten ja eläinten lämpimänä pysyminen. Monilla kylmässä elävillä eläimillä on pitkäkarvainen turkki, jonka karvojen välille jää ilmaa.

Saunassa oleva naulankanta tuntuu paljon kuumemmalta kuin laudepuu, koska metalli on hyvä lämmönjohde. Hyvää lämmönjohtokykyä tarvitaan esimerkiksi kattiloissa. Lämmönjohteiksi kutsutaan aineita, joissa lämpöenergia siirtyy helposti. Lämmöneristeiksi kutsutaan aineita, joissa lämpöenergia siirtyy huonosti.

Lämmön säteileminen

Kun loikoilet kauniina kesäpäivänä laiturilla, tunnet auringon lämmön. Kun pilvi tulee auringon eteen, tuntuu viileämmältä, vaikkei ilman lämpötila laskekaan. Pilven mentyä ohi auringon säteily lämmittää taas. Tällaista lämmittävää säteilyä kutsutaan lämpösäteilyksi. 

Kun lämpösäteily kohtaa kappaleen, kappale alkaa lämmetä lämpösäteilyn vaikutuksesta. Sanotaan, että kappale imee eli absorboi lämpösäteilyä. Lämpösäteet kulkevat myös avaruudessa, jossa ei ole ainetta. Lämmön siirtymiseen säteilemällä ei siis tarvita väliainetta, kuten johtumiseen. 

Lämpösäteilyä kutsutaan myös Infrapunasäteilyksi. Infrapunasäteily on näkyvää valoa pitkäaaltoisempaa sähkömagneettista säteilyä. Sitä lähettää jokainen kappale, jonka lämpötila on yli absoluuttisen nollapisteen (-273,16 °C). 

Kappale lähettää sitä enemmän lämpösäteilyä, mitä kuumempi se on. Lämpösäteily voi edetä myös tyhjiössä.

Lämmön kulkeutuminen

Lämpöä voi kulkeutua lämpimän aineen mukana, esimerkiksi ilman tai veden virtauksis sa. 

Suomen ilmaston kannalta Golf-virta on olennainen. Se on osa Atlantin kiertoliikettä, jossa lämmintä, suolaista vettä virtaa meren yläosassa pohjoiseen ja vastaava määrä kylmää vettä syvällä kohti etelää. Suomen ilmastoa lämmittävää lämmintä  pintavettä tulee mm. Meksikonlahdelta  ja Tyyneltämereltä. Virtaus on 100 kertaa Amazonjoen virtausta suurempi ja nostaa lämpötilaa alueellisesti - Suomessa noin 10 astetta. 

Suomen ilmastolle on tyypillistä vuodenaikojen ja nopean säänvaihtelun ohella yleensä korkeampi lämpötila kuin vastaavilla leveysasteilla muualla. Talvella ilmastoa lauhduttavat lounainen ilmavirtaus ja Atlantilta saapuvat matalapaineet. 

Tutkimuksia lämmön varastoitumisesta ja siirtymisestä

Koe 1. Johtumistutkimus

Välineet:
- vedenkeitin
-korkea, kiehuvaa vettä kestävä astia
- eri aineista valmistettuja yhtä pitkiä sauvoja tai lusikoita, esimerkiksi teräs, alumiini, kupari, puu, lasi, muovi tai hopealusikka
- voita tai margariinia
- kuivattuja herneitä tai pippureita

Kuumenna vesi vedenkeittimessä. 

Aseta korkeaan astiaan pystyyn eri aineista valmistettuja sauvoja. Arvioi mikä materiaaleistasi johtaa parhaiten lämpöä.

Kiinnitä jokaisen sauvan yläpäähän herne tai pippuri pienen voinokareen avulla. Kaada astian pohjalle varovasti muutama cm kuumaa vettä. Tarkkaile, missä järjestyksessä herneet/pippurit putoavat. 

( VASTAUS)

Koe 2. Eristystutkimus

 Välineet:
- vedenkeitin
- samanlaisia lasipulloja korkkeineen (esim. lääkepulloja)
- tyhjiä maitotölkkejä
- eristysmateriaaleja, kuten superlonia, villaa, pumpulia, vettä, hiekkaa, styroksia, rypistettyä paperia, alumiinifoliota ja teräsvillaa
- lämpömittareita
- suppilo

Leikkaa maitotölkeistä samankokoisia noin 15 cm korkeita purkkeja. Aseta purkkeihin lasiset pullot ja täytä väliin jäävä tila erilaisilla eristysmateriaaleilla. Jätä yksi pullo eristämättä.

Laita kahteen purkkiin samaa eristettä, mutta toisen pullon ympärille tiukemmin kuin toisen. 

Kuumenna vesi vedenkeittimessä. Kaada pulloihin saman verran kuuma vettä ja sulje korkit tiiviisti. Tee taulukko ja arvioi paras eristejärjestys. (paras olkoon vaikka 1)

materiaali arvio 10 min 20 min 30 min tulos

styroksi 5

vesi 2

hiekka 1

Mittaa vesien lämpötila sopivin väliajoin (10 minuuttia), ja merkitse lämpötila taulukkoon. Jos lämpömittareita on useita, voit tehdä pullonkorkkeihin reiät mittareita varten. Tiivistä reikä hyvin sinitarralla.

Mikä on paras eriste ja mikä huonoin?

( VASTAUS)

Koe 3. Lämpösäteilytutkimus

Välineet :
-tehokas lamppu, esim. piirtoheitin
-lämpömittareita
- erivärisiä kankaita, ainakin valkoista ja mustaa
- sekuntikello
- kuminauha
-muita materiaaleja, kuten silkkiä, villaa ja paperia

3a. Lampun säteily

Laita käsi hetkeksi tehokkaan lampun eteen.
Mitä havaitset? 
Tuleeko lampusta muutakin kuin valoa?

3b. Valkoinen vai musta T-paita?

Laittaisitko kuumalla kesähelteellä mustan vai valkoisen paidan? Tuki ilmiötä ja vastaa sitten kysymykseen.

Peitä kahden lämpömittari päät erivärisillä kangastilkuilla. Kiinnitä kangas mittariin vaikka kuminauhalla. Aseta mittarit vierekkäin ja suuntaa niihin tehokas valonlähde noin 15 cm:n etäisyydeltä.

Lue mittareiden lämpötilat puolen minuutin väliajoin ja kirjaa tulokset tekemääsi taulukkoon.

.............................

aika mustan lämpötila valkoisen lämpötila keltaisen lämpötila punaisen lämpötila

30 s

1 min

1 min 30 s

.......

.......

5 min

.................................

Mitä siis pukisit päällesi paahtavassa helteessä?

Tutki myös erilaisia materiaaleja, kuten silkkiä, villaa tai paperia.

( VASTAUS)

Koe 4. Lämmönkulkeutumistutkimuksia

Välineet :
- kynttilä
- lämpömittari
- kaksi pientä lasista limsapulloa
-kylmää ja kuumaa vettä hanasta
-pahvinpala
- väriainetta, esim. elintarvikeväri, vesiväri tai muste

4a. Ilma kuljettaa lämpöä

Askartele paperista spiraali ja kiinnitä siihen lanka. Kiinnitä spiraali jonkin lämmönlähteen, esimerkiksi lämpöpatterin yläpuolelle.
Mitä havaitset?
Mikä on syynä ilmiöön?

4b. Vesi kuljettaa lämpöä

Työskentele tiskipöydällä tai suojaa pulpetti hyvin. Täytä toinen pullo ääriään myöden kuumalla värjätyllä vedellä.

Täytä toinen pullo ääriään myöden kylmällä ei värjätyllä vedellä ja laita pullon suulle pala pahvia.

Käännä kylmävesipullo varovasti ylösalaisin estämällä pahvin avulla vettä valumasta ulos.

Aseta kylmävesipullo kuumavesipullon päälle ja vedä pahvinpala varovasti pois pullojen välistä.

Mitä havaitset?
Mikä on syynä ilmiöön?

( VASTAUS)

Koe 5. Lämpöenergian säilyminen

Tutki tasapainon muodostumista vesiä sekoitettaessa. Ota samaa nestettä kaksi annosta, joiden määrät ja lämpötilat ovat

Annos 1                                  Annos 2
a) 100 ml, 20 ºC                     100 ml, 60 ºC,
b) 100 ml, 20 ºC                     200 ml, 80 ºC,
c) mielivaltaiset mitatut määrät ja lämpötilat,

ja kaada ne yhteen. Ennusta ensin loppulämpötila ja testaa ennuste tekemällä koe. Mitkä tekijät aiheuttavat virhettä tai epätarkkuutta koetulokseen? Mihin oletuksiin ennusteesi perustuu, ja mitkä tekijät voivat aiheuttaa eroja ennusteen ja koetuloksen välille?

Lämmön siirtymistä ympärillämme

Kuumilla hiilillä kävely

Kuumilla hiilillä kävelyä pidetään ihmisen osoituksena hallita kehoansa, koska hehkuvan hiilen lämpötila on noin 600 – 700 °C . Kyseessä ei kuitenkaan ole magiasta, vaan se perustuu siihen, että hiilestä ei siirry lämpöenergiaa ihoon niin nopeasti, että syntyisi palovamma. Tämä johtuu siitä, että hiilen lämmönjohtokyky on huono. Käveltäessä jalka koskettaa hehkuvan hiilen pintaa, joka jäähtyy nopeasti ja uutta lämpöä ei johdu hehkuvan hiilen sisältä jäähtyneeseen pintaan nopeasti. Lisäksi jalan iho koskettaa kerralla hiiltä vain lyhyen ajan.

Pullat uunissa

Kun paistat pullia uunissa, on uunissa olevien pullien, uunipellin ja ilman lämpötila sama. Uunissa oleva ilma ei polta ihoa ja pulliinkin voit jopa koskea, mutta kuuma pelti aiheuttaa välittömästi palovamman. Tämä johtuu siitä, että rauta johtaa lämpöenergiaa 3000 kertaa paremmin kuin ilma. Korkea lämpötila ei siis välttämättä aiheuta palovammoja, vaan kosketuksessa siirtyvän energian määrä ratkaisee palovammojen vakavuuden. Teräksisestä pellistä johtuu uutta lämpöä kosketuskohtaan koko ajan lisää. Käsi ei pysty siis jäähdyttämään peltiä.

Lämpösäteilyä hyödyntäviä laitteita

Uunissa ja leivänpaahtimessa olevat lämpövastukset lähettävät lämpösäteitä, jotka imeytyvät ruokaan ja saavat sen lämpenemään. Torikojuihin ja kotien lasitetuille parvekkeille asetetaan ilmojen viiletessä infrapunalämmittimiä, jotka toimivat samalla periaatteella.

Helpon ja halvan kesämökkisuihkun saat, kun laitat mustan jätesäkin roikkumaan aurinkoiseen paikkaan. Täytä säkki järvivedellä. Illalla pistele säkin pohjaan muutama reikä ja saat lämpimän suihkun.

Tuulet ja merivirrat

Lämmön kulkeutumisessa lämpö virtaa jonkin aineen, nesteen tai kaasun, mukana. Luonnossa lämpö kulkeutuu mm. tuulten ja merivirtojen mukana. Puhutaan lämpimistä etelätuulista ja hyisistä pohjoistuulista. Golfvirta on esimerkki merivirrasta, se on Pohjois- ja Länsi-Euroopan tärkeä lämmönlähde. Ilman sitä olisivat kesämme kylmemmät ja talvemme vieläkin nykyistä kylmempiä.

Asuntojen lämmittäminen

Lämpöpatterit ovat pääasiassa sähköpattereita tai vesikiertopattereita. Molemmat säteilevät lämpöä huoneilmaan. Sähköpattereissa olevat sähkövastukset johtavat lämmön koko patteriin, joka puolestaan lämmittää ilmaa. Vesikiertopattereihin lämpö kulkeutuu veden avulla pannuhuoneesta tai kaukolämpönä. Lämmin vesi johtaa lämmön koko patteriin, joka puolestaan lämmittää ilmaa.

Lattialämmityksessä pinnoituksen alla oleva aine, esimerkiksi betoni, pyritään lämmittämään joko kuuman veden, ilman tai sähkövastuksien avulla. Lämpö säteilee lattiasta huoneilmaan ja johtuu jalkapohjan kautta ihoon. Kattolämmityksessä katossa olevat sähkövastukset säteilevät lämpöä huonekaluihin, esineisiin ja huoneilmaan. Tulisijoista lämpö säteilee suoraan huoneilmaan tulesta sekä tulen lämmittäneestä kivimassasta.

Tulipalo voi levitä nopeasti

Pienestä kynttilänliekistä tai televisiosta alkanut palo voi kehittyä ja levitä nopeasti, jos olosuhteet ovat suotuisat. Syttymislähteen lähistöllä sijaitsevat tekstiilit ja kalusteet voimistavat paloa. Lämmin ilma kohoaa ylös. Pienessä huoneessa katonrajan lämpötila nousee hetkessä 600-asteiseksi, jolloin palo leviää myös kauempana oleviin kohteisiin. Palon etenemiseen vaikuttaa se, pääseekö palo voimistumaan. Jos palo siirtyy esimerkiksi kynttilästä verhoon, olosuhteet voivat kehittyä kestämättömiksi 2–5 minuutissa. Reagointiaika palon mahdolliseen sammuttamiseen, pelastamiseen ja paikalta poistumiseen on yhdestä kahteen minuuttia.

Tehtävät

1. Millaisista materiaaleista talon ulkoseinät kannattaisi rakentaa? Olisiko esimerkiksi teräsvilla hyvä eriste?

2. Mitä eroa on luokassa olevien puupintojen ja metalliesineiden lämpötiloilla?

3. Miksi linnut pörhistelevät höyheniään talvipakkasilla?

4. Mistä kaikista kodinlaitteista voit saada säteilylämpöä?

5.Kokeile kylmällä säällä kotona. Ota pieni liuska WC-paperia. Raota ikkunaa hiukan ja riiputa paperia ikkunan raossa. Mihin suuntaan ja missä kohtaa avonaisesta ikkunasta ilma virtaa.

Miten selität havaintosi ja sen, että lämpöenergia siirtyy korkeammasta lämpötilasta matalampaan?

6. Miten kotiasi lämmitetään? Pysyykö kotisi lämpimänä lämmön säteilyn, johtumisen vai kulkeutumisen avulla?

7.  Miksi vuolukivi on parempi materiaali takan tai leivinuunin rakentamiseen kuin tavallinen kivi tai tiili?

( VASTAUKSIA)

Vastauksia

Koe 1. Johtumistutkimus

Herne tai pippuri putoaa esineestä, joka johtaa parhaiten lämpöä (lämpöenergiaa). Jos esineet ovat likimain samanpaksuisia ja pituisia, vaikuttaa johtumiseen aine. Metallit johtavat parhaiten lämpöä. lasi, puu ja muovi ovat eristeitä eivätkä johda hyvin lämpöä. Metalleista parhaiten lämpöä johtaa hopea, sitten kupari, teräs ja alumiini.

Koe 2. Eristystutkimus

Ilma on paras lämmöneriste (tyhjiö vielä parempi). Sen tähden paras eristävyys saadaan, kun ilma saadaan pysymään hyvin paikallaan eristettävän kohteen lähellä ja kohteen lähellä ei ole materiaalia, joka johtaisi lämpöä pois. Paras eristetulos saadaan todennäköisesti pumpulilla tai styrox-rouheella..

Koe 3. Lämpösäteilytutkimus

3a. Lampun säteily

Laita käsi hetkeksi tehokkaan lampun eteen.
Mitä havaitset? 
Kättä alkaa lämmittää.
Tuleeko lampusta muutakin kuin valoa?
Lampusta tulee myös lämpösäteitä, jotka imeytyvät käteen, käsi lämpenee.

3b. Valkoinen vai musta T-paita?

Tumma pinta imee paremmin lämpösäteitä kuin vaalea ja siksi tummapintainen kappale lämpenee nopeammin kuin vaaleapintainen kappale.

Mitä siis pukisit päällesi paahtavassa helteessä?
Helteessä kannattaa pukea päälle vaaleat vaatteet.

Koe 4. Lämmönkulkeutumistutkimuksia

4a. Ilma kuljettaa lämpöä

Mitä havaitset?
Spiraali alkaa pyöriä.
Mikä on syynä ilmiöön?
Lämmin ilma siirtyy lämmönlähteestä ylöspäin. Samalla virtaava ilma saa spiraalin pyörimään.

4b. Vesi kuljettaa lämpöä

Mitä havaitset?
Punainen lämmin vesi alkaa kohota ylöspäin. Tämä on yleinen ilmiö. Lämmin ilma tai vesi kohoaa ylöspäin (vedellä poikkeavaa käytöstä + 4 C:een kohdalla).
Mikä on syynä ilmiöön?
Ilmiö johtuu siitä, että lämmin ilma tai vesi on harvempaa kuin kylmä ilma tai vesi. Lämpimämpi aine ikään kuin kelluu tiheämmän aineen päällä.

Tehtävien vastaukset

1. Ulkoseinien materiaalin on hyvä estää kosteuden (sateet) kulkeutuminen talon runkoon ja sisälle. Lisäksi ulkoseinä estää lämmön siirtymistä talon sisältä ulospäin. Ulkoseinä estää myös kylmän ilman virtaamisen eristeisiin.

2. Molempien lämpötila on sama.

3. Pörhistämällä höyheniä, niiden väliin saadaan enemmän lämmön siirtymistä estävää ilmaa.

4. Säteilylämpöä voi saada esimerkiksi leivänpaahtimesta, hehkulampusta, sähkökiukaasta, liedestä, grillistä, uunista, silitysraudasta.

5. Ikkunan yläreunasta siirtyy lämmintä ilmaa ulos ja alareunasta kylmää sisälle. 

7. Vuolukivi varastoi enemmän lämpöä ja se luovuttaa lämmön hitaammin kuin muut kivilaadut.