<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

LIIKE JA TASAPAINO

TULOSTETTAVA PDF

1. LIIKE
Liikkeen luokittelu
Liikkeen jatkavuus
Liike ja vuorovaikutus
Liikkeen muuttuminen

Vain vuorovaikutus voi muuttaa liikettä
Vuorovaikutusten luokittelu
Kappaleen vaikutus liikkeen muutokseen

2. LIIKKEEN, VOIMAN JA MASSAN MITTAAMINEN
Nopeus
Kiihtyvyys
Vuorovaikutus ja voima

3. TASAPAINO
Painopiste
Tasapainon lajit
Kappaleen kaatuminen
Mekaaninen kone
Vipu
Kalteva taso
Väkipyörä

 

    Kalteva taso

Tuttu lausahdus - "mikä voimassa voitetaan, se matkassa menetetään" - liittyy kaltevan tason periaatteeseen. Jos raskas kappale nostettaisiin suoraan tavoitellulle korkeudelle, voimaa tarvittaisiin paljon. Voiman tarvetta voidaan kuitenkin pienentää työntämällä tai vierittämällä kappale kaltevaa tasoa pitkin halutulle korkeudelle, jolloin kuljetusmatka vastaavasti pitenee. 

Mikä voimassa voitetaan, se matkassa menetetään.

Kaltevaan tason periaatteen mukaan tehty työ on aina sama. Kun kappale vedetään ylös kaltevaa tasoa pitkin tehdään yhtä suuri työ kuin nostamalla se suoraan ylös.

Työ kaltevalla tasolla = nostotyö

W = F · s = G  · h

W = työ

F = vetävä voima

s = vedettävä matka

G = paino (nostoon tarvittava voima)

h = nostokorkeus

Tehtävä 35: Mieti esimerkkejä kaltevasta tasosta. (VASTAUS: Portaat, ruuvit, kiila, alppitiet)