<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

HUVUDMENYN

RÖRELSE OCH JÄMVIKT

1. RÖRELSE
Klassificering av rörelse
Tröghet
Rörelse och växelverkan
En rörelse kan förändras bara genom växelverkan
Olika slag av växelverkan
En kropps inverkan på hur dess rörelse förändras

2. MÄTNING AV RÖRELSE, KRAFT OCH MASSA
Hastighet
Acceleration
Växelverkan och kraft

3. JÄMVIKT
Tyngdpunkt
Olika slag av jämvikt
Då kroppar faller omkull
Mekaniska maskinner
Hävstången
Lutande planet
Blocket

 

   

En rörelse kan bara förändras genom växelverkan


Nano och Piko besluter sig för att litet noggrannare undersöka olika underlags förmåga att bromsa upp rörelse. De slog iväg en puck med en ishockeyklubba först på asfalt (försök 2a), sedan på is (försök 2b). Till sist jämförde Nano och Piko ännu resultaten med resultaten från de experiment som de hade utfört i rymden.


Försök 2a. Pucken på asfalt. (Pucken rör sig bara ett litet stycke.)


Försök 2b. Pucken på is. (Pucken rör sig mycket längre än på asfalten.)

Försök 3. Pucken i rymden. (Emedan det i rymden inte finns några krafter som skulle kunna motverka rörelsen, bromsas pucken inte alls.)


Utgående från Pikos och Nanos undersökningar (försöken 1 och 2) kan man sluta sig till, att underlaget inverkar både på hur lätt det är att sätta sig i rörelse och på hur det går att stanna. Speciellt märker man, att olika underlag inverkar på rörelsen på olika sätt: ett halt underlag förhindrar både stopp och start. Ett strävt underlag bromsar upp en rörelse snabbare och gör det också lättare att sätta sig i rörelse.
De ovan beskrivna försöken är exempel på fenomenet friktion. Man kan öka eller minska friktionen mellan ytor genom att förändra underlaget eller den glidande kroppen.

Uppgift 4:
I vardagslivet använder man för friktionen ofta uttrycket fäste. I vilka sammanhang behöver man ett bra fäste? (SVAR: då man åker skidor och promenerar)

Uppgift 5:
När är det önskvärt att ha liten friktion? Hur kan man minska friktionen?

(SVAR: I gångjärn och lager. Smörjning minskar friktionen.)