<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

SÄHKÖ JA MAGNETISMI

TULOSTETTAVA PDF

1. SÄHKÖVARAUSTA SYNTYY HANGATESSA
Sähkövaraus synnyttää sähköisen vuorovaikutuksen

Yksinkertainen malli kappaleen varautumisesta
Polarisaatio
Salaman synty
Sähkövarauksen historiaa
Tutkimus: Kappaleen varaaminen
Varatun kappaleen vaikutus varaamattomaan kappaleeseen

Demonstraatioita

2. VIRTAPIIRI
Komponentti ja virtapiiri
Jännite ja sähkövirta
Sähkövirralla siirretään energiaa
Piirrosmerkit
Tasa- ja vaihtovirta
Johteet ja eristeet
Sähkölaitteiden virtapiirit
Ihmisen virtapiirit
Tutkimus: Lamppu hehkumaan
Eriste eristää ja johde johtaa
Kalvokytkin kytkee

3. PERUSKYTKENNÄT
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Lamppujen kytkentöjen vaikutus sähkövirtaan
Oikosulku
Sulake
Resistanssi

Tutkimuksia:
Jännitteen mittaaminen
Sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Sähköiset kytkennät

4. JÄNNITELÄHDE YLLÄPITÄÄ JÄNNITETTÄ
Pariston jännite
Napajännite
Voltan pari
Paristo ja akku
Tutkimus: Valoa perunasta
Tehtäviä

5. SÄHKÖENERGIA JA -TEHO
Valaisutehon riippuvuus jännitteestä ja sähkövirrasta
Sähköteho
Sähköenergia
Termostaatti

Tutkimuksia:
Lämmitin

Hehkuva lanka
Demonstraatioita

6. MAGNETISMI JA KOMPASSI
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Magnetoituminen
Magneettikenttä
Maan magneettikenttä
Magnetoitumisen selitys

Tutkimus:
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Tankomagneetin valmistaminen
Tehtäviä
Demonstraatioita

7.SÄHKÖMAGNEETTI
Virtajohdin käyttäytyy magneetin tavoin
Sähkömagneetin valmistaminen
Sähkövirran yksikkö
Sähkömagnetismin sovelluksia
Sähkösoittokello
Sähkömoottori
Kaiutin
Aivojen magneettikenttä
Magneettinen tiedontallennus
Tutkimuksia
Tehtäviä

8. SÄHKÖVIRRAN SYNNYTTÄMINEN
Generaattori
Vaihtojännite
Muuntaja
Energian siirto sähkövirran avulla
Auringon energia kiertää maapallolla
Lämpövoimalaitos
Vesi- ja tuulivoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Energiantuotannon riskit
Energiantuotannon päästöt

Tutkimuksia:
Induktioilmiö
Generaattori

9. SÄHKÖTURVALLISUUS
Sulake
Sähkölaitteen suojaus
Valaisin ja lampun vaihto
Sähköisku
Kodinkoneiden huolto ja vaaratilanteita niiden käytössä
Pistotulpan vaihto

 

   

Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen

Jännitteen ja sähkövirran mittaamiseen tarvittavia mittareita ja komponentteja .

Jännitettä ja sähkövirtaa ei voi havaita samalla tavalla kuin työpöydän pituutta tai punnuksen massaa. Jos virtapiirissä on hehkulamppu, lampun hehkumisen voimakkuuden perusteella voi vertailla sähkövirtoja. Jännitettä ja sähkövirtaa mitataan mittareilla, joissa sähkövirta ja jännite saavat aikaan jonkin näkyvän ilmiön, esimerkiksi viisarin heilahtamisen.

Jännite- ja virtamittarit ovat hehkulampun tapaan kaksinapaisia ja niihin kytketään siis kaksi johdinta. Jännitemittarilla mitataan joko pariston tai sähkölaitteen napojen välinen jännite. Kun jännitemittarilla mitataan virtapiirissä olevan komponentin napojen välinen jännite, sanotaan, että mittarilla mitataan jännitehäviö komponentissa.

Jännitemittari kytketään kahdella johtimella pariston tai lampun napoihin.


Digitaalisesta yleismittarista valitaan kiertokytkimestä jännitteen mittaaminen. Mittari etsii itse sopivan mittausalueen. Pienoisakun jännite on 1,34 V.

Virtamittarilla mitataan lampun tai muun komponentin läpi kulkeva sähkövirta. Jos virtamittarissa on erilaisia alueita, mittari kytketään siten, että ensin valitaan suurin mittausalue. Jos mittari ei näytä lukemaa, valitaan herkempi alue.

Virtamittari kytketään virtapiirin osaksi siten, että mitattava sähkövirta kulkee sen läpi.

Digitaalisesta yleismittarista valitaan kiertokytkimestä virran mittaaminen. Mittari etsii itse sopivan mittausalueen. Lampun läpi kulkee 44,7 mA:n sähkövirta.