<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

SÄHKÖ JA MAGNETISMI

TULOSTETTAVA PDF

1. SÄHKÖVARAUSTA SYNTYY HANGATESSA
Sähkövaraus synnyttää sähköisen vuorovaikutuksen

Yksinkertainen malli kappaleen varautumisesta
Polarisaatio
Salaman synty
Sähkövarauksen historiaa
Tutkimus: Kappaleen varaaminen
Varatun kappaleen vaikutus varaamattomaan kappaleeseen

Demonstraatioita

2. VIRTAPIIRI
Komponentti ja virtapiiri
Jännite ja sähkövirta
Sähkövirralla siirretään energiaa
Piirrosmerkit
Tasa- ja vaihtovirta
Johteet ja eristeet
Sähkölaitteiden virtapiirit
Ihmisen virtapiirit
Tutkimus: Lamppu hehkumaan
Eriste eristää ja johde johtaa
Kalvokytkin kytkee

3. PERUSKYTKENNÄT
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Lamppujen kytkentöjen vaikutus sähkövirtaan
Oikosulku
Sulake
Resistanssi

Tutkimuksia:
Jännitteen mittaaminen
Sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Sähköiset kytkennät

4. JÄNNITELÄHDE YLLÄPITÄÄ JÄNNITETTÄ
Pariston jännite
Napajännite
Voltan pari
Paristo ja akku
Tutkimus: Valoa perunasta
Tehtäviä

5. SÄHKÖENERGIA JA -TEHO
Valaisutehon riippuvuus jännitteestä ja sähkövirrasta
Sähköteho
Sähköenergia
Termostaatti

Tutkimuksia:
Lämmitin

Hehkuva lanka
Demonstraatioita

6. MAGNETISMI JA KOMPASSI
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Magnetoituminen
Magneettikenttä
Maan magneettikenttä
Magnetoitumisen selitys

Tutkimus:
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Tankomagneetin valmistaminen
Tehtäviä
Demonstraatioita

7.SÄHKÖMAGNEETTI
Virtajohdin käyttäytyy magneetin tavoin
Sähkömagneetin valmistaminen
Sähkövirran yksikkö
Sähkömagnetismin sovelluksia
Sähkösoittokello
Sähkömoottori
Kaiutin
Aivojen magneettikenttä
Magneettinen tiedontallennus
Tutkimuksia
Tehtäviä

8. SÄHKÖVIRRAN SYNNYTTÄMINEN
Generaattori
Vaihtojännite
Muuntaja
Energian siirto sähkövirran avulla
Auringon energia kiertää maapallolla
Lämpövoimalaitos
Vesi- ja tuulivoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Energiantuotannon riskit
Energiantuotannon päästöt

Tutkimuksia:
Induktioilmiö
Generaattori

9. SÄHKÖTURVALLISUUS
Sulake
Sähkölaitteen suojaus
Valaisin ja lampun vaihto
Sähköisku
Kodinkoneiden huolto ja vaaratilanteita niiden käytössä
Pistotulpan vaihto

 

   

Magneettinen tiedontallennus

Tietokoneen levykkeiden, video- ja kasettinauhojen pinta päällystetään magnetoituvalla ohuella rautaoksidi- tai kromioksidikalvolla. Tietokonelevykkeen alueita magnetoidaan luku-kirjoituspäällä, joka sisältää sähkömagneetin. Tiettyyn suuntaan magnetoidut alueet edustavat ykköstä ja vastakkaiseen suuntaan magnetoidut alueet nollaa. Tavallisen C-kasetin nauha magnetoidaan pienellä sähkömagneetilla, jota kutsutaan äänipääksi. Tallennettavaan ääneen verrannollinen sähkösignaali synnyttää äänipäässä magneettikentän, joka magnetoi ääninauhaan magneettisen alueen.

Kestomagneetit ja voimakkaat sähkömagneetit saattavat vaurioittaa tietokoneen levykkeille ja videokaseteille tallennettua tietoa, koska tieto on näillä magneettisessa muodossa.

Tieto kasetille ja levykkeille tallentuu magneettisessa muodossa

Äänitys

Kuuntelu

TUTKIMUKSIA

Käytettävissäsi on sähköpareja, kolmen pariston teline, yhden pariston teline, johtimia, pitkä muovipäällysteinen johdin ja teräspultti tai iso rautanaula, pieniä rautanauloja tai paperiliittimiä sekä kytkin. Kiinnitä paristot kolmen pariston telineeseen.

Huomaa, että virtapiiri kannattaa sulkea vain lyhyeksi aikaa, jotta paristot eivät kulu turhaan. Kuumentunut johdin aiheuttaa helposti sormiin pienen palovamman.


-  Valmista kuvan mukainen sähkömagneetti kiertämällä muovipäällysteistä johdinta pultin tai rautanaulan ympärille. Kokeile, mitä kaikkea valmistamasi sähkömagneettisi pystyy nostamaan. Mistä kohtaa magneetti on kaikkein voimakkain?

-  Raportoi tutkimuksen tulokset.

-  Mitä sähkömagneetilla voi tehdä? Perustele vastauksesi.

- Voit vertailla sähkömagneettien voimakkuuksia ripustamalla magneettiin paperiliittimiä tai keveitä pieniä rautanauloja peräkkäin.

- Miten voit muuttaa sähkömagneetin voimakkuutta. Kokeile ehdotuksiasi. Tarkastele alla olevaa kuvaa ja vertaile magneettien voimakkuutta ripustamalla siihen peräkkäin joko rautanauloja tai paperiliittimiä.

- Raportoi tutkimuksen tulokset.


TEHTÄVIÄ

17.Vaikuttaako magneetti kupariseen virtajohtimeen, kun johtimessa ei kulje sähkövirtaa? Miten tilanne muuttuu, jos johtimessa kulkee virta?

18. Miten tankomagneetin saa voimakkaammaksi virtajohtimella?

19. Luettele laitteita, joissa on sähkömagneetti.