<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

SÄHKÖ JA MAGNETISMI

TULOSTETTAVA PDF

1. SÄHKÖVARAUSTA SYNTYY HANGATESSA
Sähkövaraus synnyttää sähköisen vuorovaikutuksen

Yksinkertainen malli kappaleen varautumisesta
Polarisaatio
Salaman synty
Sähkövarauksen historiaa
Tutkimus: Kappaleen varaaminen
Varatun kappaleen vaikutus varaamattomaan kappaleeseen

Demonstraatioita

2. VIRTAPIIRI
Komponentti ja virtapiiri
Jännite ja sähkövirta
Sähkövirralla siirretään energiaa
Piirrosmerkit
Tasa- ja vaihtovirta
Johteet ja eristeet
Sähkölaitteiden virtapiirit
Ihmisen virtapiirit
Tutkimus: Lamppu hehkumaan
Eriste eristää ja johde johtaa
Kalvokytkin kytkee

3. PERUSKYTKENNÄT
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Lamppujen kytkentöjen vaikutus sähkövirtaan
Oikosulku
Sulake
Resistanssi

Tutkimuksia:
Jännitteen mittaaminen
Sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Sähköiset kytkennät

4. JÄNNITELÄHDE YLLÄPITÄÄ JÄNNITETTÄ
Pariston jännite
Napajännite
Voltan pari
Paristo ja akku
Tutkimus: Valoa perunasta
Tehtäviä

5. SÄHKÖENERGIA JA -TEHO
Valaisutehon riippuvuus jännitteestä ja sähkövirrasta
Sähköteho
Sähköenergia
Termostaatti

Tutkimuksia:
Lämmitin

Hehkuva lanka
Demonstraatioita

6. MAGNETISMI JA KOMPASSI
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Magnetoituminen
Magneettikenttä
Maan magneettikenttä
Magnetoitumisen selitys

Tutkimus:
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Tankomagneetin valmistaminen
Tehtäviä
Demonstraatioita

7.SÄHKÖMAGNEETTI
Virtajohdin käyttäytyy magneetin tavoin
Sähkömagneetin valmistaminen
Sähkövirran yksikkö
Sähkömagnetismin sovelluksia
Sähkösoittokello
Sähkömoottori
Kaiutin
Aivojen magneettikenttä
Magneettinen tiedontallennus
Tutkimuksia
Tehtäviä

8. SÄHKÖVIRRAN SYNNYTTÄMINEN
Generaattori
Vaihtojännite
Muuntaja
Energian siirto sähkövirran avulla
Auringon energia kiertää maapallolla
Lämpövoimalaitos
Vesi- ja tuulivoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Energiantuotannon riskit
Energiantuotannon päästöt

Tutkimuksia:
Induktioilmiö
Generaattori

9. SÄHKÖTURVALLISUUS
Sulake
Sähkölaitteen suojaus
Valaisin ja lampun vaihto
Sähköisku
Kodinkoneiden huolto ja vaaratilanteita niiden käytössä
Pistotulpan vaihto

 

   

Paristo

Tavallisessa 1,5 voltin sormiparistossa on mangaanioksidia sinkkipikarissa. Lisäksi paristossa on suolaliuosta. Pariston keskellä on hiilisauva. Sinkkipikari syöpyessä hiilisauvan ja sinkkipikarin välille syntyy jännite.

pariston rakenne

Tavalliset paristot soveltuvat sellaisiin sähkölaitteisiin, joita käytetään satunnaisesti tai niiden virrankulutus on pieni kuten radiossa tai taskulampussa. Lepovaiheen aikana paristo elpyy. Tavallinen paristo voidaan hävittää turvallisesti tavallisten kotitalousjätteiden kanssa, sillä se ei sisällä ympäristömyrkkyjä.

Hinnaltaan kalliimpi alkakaliparisto tulee pitemmän päälle edullisemmaksi kuin tavallinen paristo, jos laitteen virrankulutus on suuri tai laitetta käytetään pitkiä aikoja. Uusimmat alkaliparistot ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan hävittää turvallisesti tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Nikkeli-kadmiumakut ovat samankokoisia kuin tavalliset paristot. Ne tarjoavat taloudellisen vaihtoehdon paristojen suurkuluttajille. Akut soveltuvat hyvin esimerkiksi korvalappusteroiden tai radio-ohjattavien lelujen energialähteeksi. Akut kestävät kauemmin, jos ne aina välillä puretaan kokonaan.

Pienikokoisia erikoisparistoja kuten nappiparistoja käytetään kelloissa, kameroissa ja laskimissa. Nappiparistot saattavat sisältää elohopeaa ja ne on lain mukaan toimitettava ongelmajätteiden keräyspaikkaan. Käytettyjä paristoja ottavat vastaan mm. valokuvausliikkeet ja jotkut ruokakaupat. Käytetyt paristot voi myös jättää erityisiin keräyspisteisiin.

Akku

Akku on sähköpari, joka voidaan ladata ja purkaa. Auton akussa elektrodeina käytetään lyijylevyjä ja elektrolyyttiliuoksena rikkihappoa. Kahden lyijylevyn välillä ei ole jännitettä, vaikka ne ovat elektrolyyttiliuoksessa. Ennen käyttöä akku pitää ladata. Kun akkua ladataan sähkövirralla, lyijylevyt muuttuvat kemiallisesti. Akun purkautuessa reaktiot tapahtuvat toiseen suuntaan ja akku tuottaa sähkövirtaa.