<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

SÄHKÖ JA MAGNETISMI

TULOSTETTAVA PDF

1. SÄHKÖVARAUSTA SYNTYY HANGATESSA
Sähkövaraus synnyttää sähköisen vuorovaikutuksen

Yksinkertainen malli kappaleen varautumisesta
Polarisaatio
Salaman synty
Sähkövarauksen historiaa
Tutkimus: Kappaleen varaaminen
Varatun kappaleen vaikutus varaamattomaan kappaleeseen

Demonstraatioita

2. VIRTAPIIRI
Komponentti ja virtapiiri
Jännite ja sähkövirta
Sähkövirralla siirretään energiaa
Piirrosmerkit
Tasa- ja vaihtovirta
Johteet ja eristeet
Sähkölaitteiden virtapiirit
Ihmisen virtapiirit
Tutkimus: Lamppu hehkumaan
Eriste eristää ja johde johtaa
Kalvokytkin kytkee

3. PERUSKYTKENNÄT
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Lamppujen kytkentöjen vaikutus sähkövirtaan
Oikosulku
Sulake
Resistanssi

Tutkimuksia:
Jännitteen mittaaminen
Sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Sähköiset kytkennät

4. JÄNNITELÄHDE YLLÄPITÄÄ JÄNNITETTÄ
Pariston jännite
Napajännite
Voltan pari
Paristo ja akku
Tutkimus: Valoa perunasta
Tehtäviä

5. SÄHKÖENERGIA JA -TEHO
Valaisutehon riippuvuus jännitteestä ja sähkövirrasta
Sähköteho
Sähköenergia
Termostaatti

Tutkimuksia:
Lämmitin

Hehkuva lanka
Demonstraatioita

6. MAGNETISMI JA KOMPASSI
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Magnetoituminen
Magneettikenttä
Maan magneettikenttä
Magnetoitumisen selitys

Tutkimus:
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Tankomagneetin valmistaminen
Tehtäviä
Demonstraatioita

7.SÄHKÖMAGNEETTI
Virtajohdin käyttäytyy magneetin tavoin
Sähkömagneetin valmistaminen
Sähkövirran yksikkö
Sähkömagnetismin sovelluksia
Sähkösoittokello
Sähkömoottori
Kaiutin
Aivojen magneettikenttä
Magneettinen tiedontallennus
Tutkimuksia
Tehtäviä

8. SÄHKÖVIRRAN SYNNYTTÄMINEN
Generaattori
Vaihtojännite
Muuntaja
Energian siirto sähkövirran avulla
Auringon energia kiertää maapallolla
Lämpövoimalaitos
Vesi- ja tuulivoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Energiantuotannon riskit
Energiantuotannon päästöt

Tutkimuksia:
Induktioilmiö
Generaattori

9. SÄHKÖTURVALLISUUS
Sulake
Sähkölaitteen suojaus
Valaisin ja lampun vaihto
Sähköisku
Kodinkoneiden huolto ja vaaratilanteita niiden käytössä
Pistotulpan vaihto

 

   

Pistotulpan vaihto

Kotona käytettävät sähköjohdot ovat joko 2- tai kolminapaisia. Eristeellä päällystetyt johtimet on sijoitettu eristävän vaipan sisälle.

Pistotulppa pitää vaihtaa, jos se on vioittunut tai sähköjohto on murtunut. Tällöin liitosjohdon vaippa kuoritaan pois noin 2 - 3 cm:n matkalta. Tällöin on varottava, että johtimen eristettä ei vaurioiteta. Johtimen eristettä kuoritaan noin 5 mm matka, säikeet kierretään yhteen ja pujotetaan liittimeen. Jos johdin on 3-napainen, kelta-vihreäraitainen suojajohdin työnnetään suojamaadoitusmerkillä varustettuun liittimeen. Yksikään johtimen säie ei saa jäädä vapaaksi liittimen ulkopuolelle. Lopuksi johdon vaippa asetetaan vedonpoistajan alle, kiristetään ruuvit ja kokeillaan kevyesti vetämällä, että johto pysyy vedonpoistimessa.


TEHTÄVIÄ

22. Sulakkeita on sekä hitaita että nopeita. Mitä tarkoitetaan sulakkeen hitaudella/nopeudella. Miksi molempia sulakkeita tarvitaan?

23. a) Luettele tilanteita, joissa voi tapahtua oikosulku tai tiedät sen tapahtuneen. Miten oikosulun voi estää? b) Luettele tilanteita, joissa saattaa esiintyä ylikuormituksen vaara. Mihin vuodenaikaan ylikuormitusriski on suurin?

24. Jatkojohdon valmistamista varten on olemassa joukko hyviä neuvoja. Perustele kunkin neuvon hyödyllisyys.

  • Älä koskaan liitä johdon molempiin päihin pistotulppaa.
  • Älä viilaa pistotulppaa tai muutenkaan muuta johdon rakennetta.
  • Älä käytä sisälle tarkoitettua jatkojohtoa ulkona.
  • Älä turhaan liitä useita jatkojohtoja peräkkäin.
  • Älä liitä moniosaisiin jatkopistorasioihin suuritehoisia sähkölaitteita.

25. Luettele laitteita, joissa on a) suojaeristys, b) suojamaadoitus, c) suojajännite. Mihin näiden käyttäjää suojaava vaikutus perustuu?

26. Sähkölaitteessa on alla olevan kuvan mukainen arvokilpi. Mitä tietoja arvokilvestä voidaan lukea? Mitä hyötyä arvokilvestä on?


Sähkölaitteen arvokilpiä