<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

SÄHKÖ JA MAGNETISMI

TULOSTETTAVA PDF

1. SÄHKÖVARAUSTA SYNTYY HANGATESSA
Sähkövaraus synnyttää sähköisen vuorovaikutuksen

Yksinkertainen malli kappaleen varautumisesta
Polarisaatio
Salaman synty
Sähkövarauksen historiaa
Tutkimus: Kappaleen varaaminen
Varatun kappaleen vaikutus varaamattomaan kappaleeseen

Demonstraatioita

2. VIRTAPIIRI
Komponentti ja virtapiiri
Jännite ja sähkövirta
Sähkövirralla siirretään energiaa
Piirrosmerkit
Tasa- ja vaihtovirta
Johteet ja eristeet
Sähkölaitteiden virtapiirit
Ihmisen virtapiirit
Tutkimus: Lamppu hehkumaan
Eriste eristää ja johde johtaa
Kalvokytkin kytkee

3. PERUSKYTKENNÄT
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Lamppujen kytkentöjen vaikutus sähkövirtaan
Oikosulku
Sulake
Resistanssi

Tutkimuksia:
Jännitteen mittaaminen
Sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Sähköiset kytkennät

4. JÄNNITELÄHDE YLLÄPITÄÄ JÄNNITETTÄ
Pariston jännite
Napajännite
Voltan pari
Paristo ja akku
Tutkimus: Valoa perunasta
Tehtäviä

5. SÄHKÖENERGIA JA -TEHO
Valaisutehon riippuvuus jännitteestä ja sähkövirrasta
Sähköteho
Sähköenergia
Termostaatti

Tutkimuksia:
Lämmitin

Hehkuva lanka
Demonstraatioita

6. MAGNETISMI JA KOMPASSI
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Magnetoituminen
Magneettikenttä
Maan magneettikenttä
Magnetoitumisen selitys

Tutkimus:
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Tankomagneetin valmistaminen
Tehtäviä
Demonstraatioita

7.SÄHKÖMAGNEETTI
Virtajohdin käyttäytyy magneetin tavoin
Sähkömagneetin valmistaminen
Sähkövirran yksikkö
Sähkömagnetismin sovelluksia
Sähkösoittokello
Sähkömoottori
Kaiutin
Aivojen magneettikenttä
Magneettinen tiedontallennus
Tutkimuksia
Tehtäviä

8. SÄHKÖVIRRAN SYNNYTTÄMINEN
Generaattori
Vaihtojännite
Muuntaja
Energian siirto sähkövirran avulla
Auringon energia kiertää maapallolla
Lämpövoimalaitos
Vesi- ja tuulivoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Energiantuotannon riskit
Energiantuotannon päästöt

Tutkimuksia:
Induktioilmiö
Generaattori

9. SÄHKÖTURVALLISUUS
Sulake
Sähkölaitteen suojaus
Valaisin ja lampun vaihto
Sähköisku
Kodinkoneiden huolto ja vaaratilanteita niiden käytössä
Pistotulpan vaihto

 

   

Resistanssi

Kotona käytettävät valaisimet kytketään 230 voltin verkkojännitteeseen. Työpöydän lampuksi valitaan kirkas ja eteiseen himmeästi valaiseva lamppu. Koska molemmat lamput kytketään 230 V:n jännitteeseen, kirkkaan lampun hehkulangan läpi täytyy kulkea suurempi sähkövirta kuin himmeästi hehkuvan lampun läpi. Lampun hehkulangalla on jokin ominaisuus, joka vaikuttaa sen läpi kulkevaan sähkövirtaan. Lamppujen hehkulangan materiaali ja paksuus valitaan lampun käyttötarkoituksen mukaan.

Saksalainen oppikoulun opettaja George Simon Ohm (1789 - 1854) tutki 1820-luvulla, miten metallilangan päiden välinen jännite vaikuttaa langassa kulkevaan sähkövirtaan. Hän otti kokeidensa perusteella käyttöön uuden suureen: resistanssin. Resistanssi kuvaa johtimen tai minkä tahansa virtapiirin komponentin kykyä vastustaa sähkövirran kulkua. Mitä suurempi on komponentin resistanssi, sitä vähemmän sähkövirtaa voi kulkee sen läpi.

Resistanssi kuvaa sähkövirran vastustamiskykyä ja sen yksikkö on 1 ohmi = 1 W = 1V/1A.

Yleismittarilla voidaan mitata paitsi sähkövirtaa ja jännitettä myös resistanssia.

Kiertokytkimellä valitaan "resistanssin mittaaminen W ". Mittari etsii itse sopivan mittausalueen.

Mittaus perustuu Ohmin lakiin. Mittarissa on paristo, jonka navat kytketään mitattavan vastuksen napoihin. Syntyvä sähkövirta ilmaisee vastuksen resistanssin.

Resistanssin mittaaminen