<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> ASTEL - FYKE-opas
       
 

SÄHKÖ JA MAGNETISMI

TULOSTETTAVA PDF

1. SÄHKÖVARAUSTA SYNTYY HANGATESSA
Sähkövaraus synnyttää sähköisen vuorovaikutuksen

Yksinkertainen malli kappaleen varautumisesta
Polarisaatio
Salaman synty
Sähkövarauksen historiaa
Tutkimus: Kappaleen varaaminen
Varatun kappaleen vaikutus varaamattomaan kappaleeseen

Demonstraatioita

2. VIRTAPIIRI
Komponentti ja virtapiiri
Jännite ja sähkövirta
Sähkövirralla siirretään energiaa
Piirrosmerkit
Tasa- ja vaihtovirta
Johteet ja eristeet
Sähkölaitteiden virtapiirit
Ihmisen virtapiirit
Tutkimus: Lamppu hehkumaan
Eriste eristää ja johde johtaa
Kalvokytkin kytkee

3. PERUSKYTKENNÄT
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Lamppujen kytkentöjen vaikutus sähkövirtaan
Oikosulku
Sulake
Resistanssi

Tutkimuksia:
Jännitteen mittaaminen
Sähkövirran mittaaminen
Paristojen kytkennät
Sähköiset kytkennät

4. JÄNNITELÄHDE YLLÄPITÄÄ JÄNNITETTÄ
Pariston jännite
Napajännite
Voltan pari
Paristo ja akku
Tutkimus: Valoa perunasta
Tehtäviä

5. SÄHKÖENERGIA JA -TEHO
Valaisutehon riippuvuus jännitteestä ja sähkövirrasta
Sähköteho
Sähköenergia
Termostaatti

Tutkimuksia:
Lämmitin

Hehkuva lanka
Demonstraatioita

6. MAGNETISMI JA KOMPASSI
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Magnetoituminen
Magneettikenttä
Maan magneettikenttä
Magnetoitumisen selitys

Tutkimus:
Kompassi
Magneettinen vuorovaikutus
Tankomagneetin valmistaminen
Tehtäviä
Demonstraatioita

7.SÄHKÖMAGNEETTI
Virtajohdin käyttäytyy magneetin tavoin
Sähkömagneetin valmistaminen
Sähkövirran yksikkö
Sähkömagnetismin sovelluksia
Sähkösoittokello
Sähkömoottori
Kaiutin
Aivojen magneettikenttä
Magneettinen tiedontallennus
Tutkimuksia
Tehtäviä

8. SÄHKÖVIRRAN SYNNYTTÄMINEN
Generaattori
Vaihtojännite
Muuntaja
Energian siirto sähkövirran avulla
Auringon energia kiertää maapallolla
Lämpövoimalaitos
Vesi- ja tuulivoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Energiantuotannon riskit
Energiantuotannon päästöt

Tutkimuksia:
Induktioilmiö
Generaattori

9. SÄHKÖTURVALLISUUS
Sulake
Sähkölaitteen suojaus
Valaisin ja lampun vaihto
Sähköisku
Kodinkoneiden huolto ja vaaratilanteita niiden käytössä
Pistotulpan vaihto

 

   

TUTKIMUS
Sähköiset kytkennät

Rakenna kytkennät. Mittaa jännite ja sähkövirta. Piirrä kytkentäkaavio, merkitse siihen mittaustulokset ja vastaa kysymyksiin.

Kuinka lamppu vaikuttaa sähkövirtaan? Vertaa sähkövirtaa ennen ja jälkeen lampun.

Miten poikkeaa toisistaan pariston napojen välinen jännite lampun napojen välisestä jännitteestä?

Miten piirissä kulkeva sähkövirta muuttuu, kun yhden lampun asemasta sähkövirtapiiriin kytketään kaksi lamppua sarjaan?

Miten piirissä kulkeva sähkövirta muuttuu, kun yhden lampun asemasta virtapiiriin kytketään kaksi lamppua rinnan?

Miten piirissä kulkeva sähkövirta muuttuu, kun yhden pariston asemasta virtapiiriin kytketään kaksi paristoa sarjaan?

Miten jännite muuttuu?

Miten piiriin lisätyt mittarit vaikuttavat pariston napojen väliseen jännitteeseen ja piirissä kulkevaan sähkövirtaan?

TEHTÄVIÄ

9.CD-soitin toimii 9 V:n jännitteellä. Miten 1,5 V:n paristot (sähköparit) pitäisi kytkeä, jotta radio toimisi?

10. Litteän pariston jännite on 4,5 V. Paristo on rakennettu kolmesta 1,5 V:n paristosta. Miten paristot on kytketty? Piirrä paristojen kytkentäkaavio.

11. Tee lista laitteista, joissa hyödynnetään sähkövirran a) lämpövaikutuksia, b) liikevaikutuksia, c) valovaikutuksia ja c) kemiallisia vaikutuksia. Selvitä myös laitteiden käyttöjännite?

12. Kuvan mukaisessa kytkennässä mitattiin jännitteeksi 3,0 V ja virraksi 200 mA. Päättele viereisissä tilanteissa jännite- ja virtamittareiden lukemat. Kaikki lamput ja paristot ovat keskenään samanlaisia.
DEMONSTRAATIOITA
1. Jännitteen mittaaminen

Jännitemittarilla mitataan akun, sähköparin tai pariston napojen välinen jännite.

2. Pariston ja lampun jännitteen mittaaminen

Jännitemittareilla mitataan samaan aikaan pariston ja lampun napojen välinen jännite (jännitehäviö).

3. Sähkövirran mittaaminen

Virtamittarilla mitataan lampun tai muun komponentin läpi kulkeva sähkövirta.