iQ-form -logo

IQ Form - verkko-opiskelun ohjaus- ja arviointijärjestelmä

SUOMEKSI

IN ENGLISH

Etusivu
Projekti
Tausta
Aikataulu
Tutkimus
Julkaisut
Yhteystiedot
Yhteistyö-kumppanit

IQ Learnin esittely

IQ-järjestelmiin

Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos

Virtuaaliyliopistohanke

IQ Form on Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksen ja Tietojenkäsittelytieteen laitoksen yhteistyönä vuonna 2001 aloittama oppimisen laadun arviointi- ja tukijärjestelmän kehittämisprojekti. Projektissa on luotu vuorovaikutteinen palautejärjestelmä, IQ Form -ohjelmisto, jolle on ominaista tietojenkäsittelytieteen uusien älykkäiden tekniikoiden hyödyntäminen oppimisprosessin tukena. IQ Form on yksi Suomen virtuaaliyliopiston opintojen ohjaukseen ja tukemiseen liittyvistä kehittämishankkeista ja sitä rahoittaa opetusministeriö.

IQ Form -järjestelmä koostuu kahdesta itsenäisesti toimivasta osasta, jotka ovat toteutukseltaan verkkopohjaisia ja oppijoiden käyttäytymisen mukaan dynaamisesti muotoutuvia. IQ Learn -järjestelmä lisää opiskelijan itsetuntemusta ja antaa tietoa strategisten oppimistaitojen kehittämiseen. IQ Team on suunnattu opiskelijaryhmälle. Sen avulla opiskelija voi arvioida toimintaansa ryhmän jäsenenä ja opiskelijat yhdessä voivat tarkastella ryhmänsä toimivuutta. IQ Team tarjoaa myös sosiaalisen tilan ja toimintamahdollisuudet, joissa yhteisöllinen tiedonrakentaminen virtuaalisesti on tuettua ja tavoitteellista.

email

Päivitetty 22.12.2009

Ylös