Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Lapset kertovat ja toimivat -verkoston teemaryhmät

Lapset kertovat ja toimivat -verkosto toimii eri teemaryhmien kautta. Lisäksi järjestetään yhteisiä tapaamisia, seminaareja ja koulutusta sekä julkaisutoimintaa. Alla on verkoston ryhmät ja niiden jäsenet.

Sähköpostiosoitteissa Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.
*********************************************************

Hallitus

Liisa Karlsson, puheenjohtaja, sähköposti: liisa.karlsson(a)gmail.com
Reeli Karimaki, varapuheenjohtaja, sähköposti: reeli.karimaki(a)gmail.com
Anna-Leena Lastikka, sihteeri, sähköposti: anna-leena.lastikka(a)gmail.com
Helena Lindqvist, sähköposti: helena.lindqvist1(a)gmail.com

* LKT-blogi ja postitus: Noora Mäenpää, noora.maenpaa(a)jyu.fi
* Jäsenlistat, jäseneksi liittyminen sähköpostilla, jäsenmaksujen yhteyshenkilö: lapsetkertovat(a)gmail.com tai anna-leena.lastikka(a)gmail.com

Lapset kertovat –julkaisujen toimitusneuvosto  

Helsingin yliopisto, dosentti, KT Liisa Karlsson, Lapset kertovat ja toimivat ry:n pj.
Pääjohtaja Kirsti Lindroos, Opetusministeriö
Ent. pääjohtaja Vappu Taipale, Stakes
Ylijohtaja Irmeli Halinen, Opetushallitus
Vararehtori professori Hannele Niemi, Helsingin yliopisto
Johtaja Yrjö Neuvo, Nokia
Ent. sosiaalijohtaja Aulikki Kananoja, Helsingin kaupunki
Ent. ylijohtaja Kalevi Kivistö, Opetusministeriö
Ent. toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä, Suomen Nuorisokirjallisuuden instituutti
Professori Tuula Tamminen, Tampereen yliopisto
Ent. pääsihteeri Juha Eskelinen, Pelastakaa Lapset ry
Erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen Kuntaliitto
Kustannusjohtaja Minna Laukkanen, Yliopistopaino
Arkistonjohtaja Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansanrunousarkisto
VTT Monika Riihelä, Lapset kertovat ja toimivat ry
Lapset kertovat ja toimivat ry:n varapuheenjohtaja FM Reeli Karimäki
Lapset kertovat ja toimivat ry, Lapsuudentutkimuksen verkosto VTT Niina Rutanen

Yhteystiedot liisa.karlsson(a)gmail.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)

Kouluttaja-teemaryhmä

KT, dosentti, lo, tutkija, kouluttaja Liisa Karlsson koordinoi
Lto, KM Tuula Stenius
Lto, vammaistyöntekijä Maria Kahila
Musiikkiterapeutti, pianonsoiton opettaja Hanna Hakomäki
Lähihoitaja Helena Lindqvist
Lähihoitaja/ muistihoitaja, vanhustyö Erja Alastalo
KT, Lto, kouluttaja Taina Kyrönlampi-Kylmänen
Kehoterapeutti Paula Einiö

Koulutusryhmän tehtävänä on koordinoida Lapset kertovat ja toimivat -verkoston sadutus- ja tarinasäveltämisen koulutuksia ja muita lapsen asiaa edistäviä koulutuksia. Teemaryhmä kokoaa odotuksia ja ajatuksia koulutustoiminnan suhteen, päivittää kouluttaja-rekisteriä, tiedottaa koulutuspalveluista, vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia kouluttamisesta ja näin jatkokouluttaa kouluttajia.

Teemaryhmä järjestää säännöllisesti koulutusta ainakin sadutuksesta ja tarinasäveltämisestä sekä kouluttajakoulutusta. Lisäksi teemaryhmä järjestää satujen keräyskampanjan kansainvälisenä sadunkerrontapäivänä 17.3.2006 ja Sadun päivänä 18.10.

Yhteystiedot: Liisa.Karlsson(a)gmail.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki)

Tutkijaryhmä

Monivuotiset jäsenet
KT, dos Liisa Karlsson (johtaa ryhmää)
TkT, dos. Minna Huotilainen
VTT Monika Riihelä
VTT Niina Rutanen
KT Anna Rainio
FT Sirpa Kivilaakso
KT, Lto Taina Kyrönlampi-Kylmänen
KM, väitöskirjan tekijä (varhaiskasvatus), lto Anna-Leena Lastikka
FM, väitöskirjan tekijä (folkloristiikka) Reeli Karimäki
KM, väitöskirjan tekijä (kasvatustiede) Minna Lähteenmäki
KM, väitöskirjan tekijä (kasvatuspsykologia) Riikka Hohti
FM, väitöskirjan tekijä (kielitiede) Noora Mäenpää
TtM, väitöskirjan tekijä (hoitotiede) Johanna Olli
Useita pro gradututkimuksen tekijöitä

TKK:n yhteistyöryhmässä lisäksi:
professori, FT Timo Honkela
TkT, dos. Krista Lagus
FM Mikaela Klami

Muita tutkijajäseniä on noin 30

Tutkijaryhmä edistää lapsinäkökulmaista tutkimusta, jossa lapsen ääni ja toimintatavat tulevat esiin. Myös osallisuus on keskiössä lasten, nuorten ja aikuisten sekä iäkkäiden toiminnan tutkimuksessa. Ryhmä kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita ja edistää lapsiin (ja aikuisiin) liittyvää monitieteistä tutkimusta. Lisäksi ryhmä järjestää seminaareja, tuottaa artikkeleita ja kirjoja tieteellisille foorumeille sekä käytännön työntekijöiden käyttöön.

Yhteystiedot: liisa.karlsson(a)gmail.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)


Satuseikkailu-teemaryhmä

FT, kirjallisuuden tutkija Sirpa Kivilaakso koordinoi kirjastosadutusta
FM, folkloristi Reeli Karimäki koordinoi messusadutusta
KT, Lo, tutkija Liisa Karlsson koordinoi messusadutusta
Lto, kirjatoimittaja Sanna Karilainen
Lto, vammaistyöntekijä Maria Kahila
Kukka Eklund
Pirjo Mäkelä
Lto Jerkka Laakkonen
Kehoterapeutti Paula Einiö
KM, Lto Anna-Leena Lastikka
Koululainen Iida Karimäki

Satuseikkailussa luetaan satuja ja sadutetaan lapsia. Lapsia sadutetaan yksilö- tai ryhmäsadutuksena. Syntyneistä saduista keskustellaan ja rohkaistaan keksimään lisää. Sadutuksia kuvitetaan. Tärkeää on omien tarinoiden luominen, kertominen ja kuvittaminen. Tavoitteena on rohkaista lasten mielikuvitusta ja kielellistä ilmaisua sekä tallentaa lasten suullista perinnettä ja sanataidetta. 

Satuseikkailu-ryhmä sisältää viikottaista sadutusta koillis-Helsingin kirjastoissa. Ohjelmassa on myös lastenkirjoihin tutustumista, mutta pääpaino on omien tarinoiden luomisella ja kertomisella ja kuvittamisella. Jokaisella kirjastolla on oma saduttaja. Kirjastotoimintaa organisoi Pukinmäen Taidetalo yhteistyössä Lapset kertovat ja toimivat verkoston kanssa.


Sadutettuja tarinoita, satuja ja piirustuksia julkaistaan LKT:n nettisivuilla ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvässä Sanasirkus-lehdessä.

Tule mukaan, ilmoittaudu saduttajaksi, lisäjoukkoja tarvitaan!
Lisätietoja: www.taidetalo.net/satuseikkailu/sanataide
Yhteystiedot: sirpa.kivilaakso(a)kolumbus.fi (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)

Yleisösadutus

Lapsia ja aikuisia sadutetaan monissa tilaisuuksissa kuten Helsingin Kirjamessuilla, kulttuuritapahtumissa ja Lapsi-messuilla. Koordinoija: Reeli.Karimaki(a)gmail.com tai lapsetkertovat (a) gmail.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)


Tarinasäveltämisen teemaryhmä

Musiikkiterapeutti, pianonsoitonopettaja Hanna Hakomäki koordinoi

Tarinasäveltämisen ryhmän toiminta keskittyy tällä hetkellä tarinasävellyttäjien verkoston luomiseen eli tarinasäveltämistä työssään käyttävien ja/tai sen mahdollisuuksia tutkivien opiskelijoiden ryhmän kokoamiseen. Kansainväliset yhteydet ovat myös tervetulleita.

Tarinasäveltämisen kehittymiseen johtava oivalluksen päivä oli 17.4.2000. Se on kiteytynyt toiminnaksi, joka sisältää neljä kohtaa, joiden kaikkien pitää toteutua, jotta toimintaa voi kutsua tarinasäveltämiseksi.

1. Tarinasäveltäminen on mahdollisuus omaan musiikilliseen keksintään ja ilmaisuun.
2. Tarinasäveltäminen on aina vuorovaikutusta.
3. Tarinasäveltämisessä syntyy muistiinmerkitty teos.
4. Tarinasäveltämiseen kuuluu aina konsertti.

Toimintaa:
- Kokemusten ja tutkimusten jakaminen ja kokoaminen.
- Vuosittaisten seminaarien jatkaminen ja laajentaminen.

Ajankohtaista:
- Ilmoittaudu ryhmän jäseneksi!
- Koulutukset alkavat!
-tarkempi aikataulu, laajuus ja hinta ilmoitetaan Ajankohtaista-linkissä

Yhteystiedot hanna.hakomaki(a)gmail.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki).


Kansainvälinen Satusilta-teemaryhmä

Psykologi Kirsti Palonen
Nuoriso-ohjaaja Sari Nyman
Musiikkiterapeutti, pianonsoiton opettaja Hanna Hakomäki
KT, Lo, kouluttaja Liisa Karlsson
Teatterityöntekijä Kaisa Koskinen
KM, terveydenhoitaja Minna Lähteenmäki
KM, tutkija Niina Rutanen
FT, psykologi Monika Riihelä
KM, Lto, kouluttaja Taina Kyrönlampi-Kylmänen

Teemaryhmässä luodaan yhteistyötä eri maiden lasten välille lasten omalla satukirjeenvaihdolla. Ajatusten vaihtoa käydään suomalaisten sekä Suomessa asuvien ulkomaalaistaustaisten lasten ja mm. Länsirannalla Libanonissa, Syyriassa ja Suomessa asuvien palestiinalaislasten ja israelilaisten sekä Pohjois-Irakin kurdilasten sekä tsunamin kokeneiden srilankalaislasten ja suomalaislasten välillä. Tarkoituksena on lasten oman kulttuurin kautta solmia ystävyyssiltoja eri maiden välille. Ryhmä toimii yhteistyössä Psykologien sosiaalinen vastuu (PSV) –yhdistyksen kanssa, jossa toiminta on alkanut vuonna 2000 Ulkoministeriön tuella. Lisäksi ollaan mukana PSV:n Lotus Hill – vammaisten lasten ja nuorten kuntoutushankkeessa Sri Lankan Baddegamassa. Lotus Hill –hankkeen tarkoituksena on laatia ja toteuttaa kokonaisvaltainen kuntoutussuunnitelma vammaisia lapsia ja nuoria varten, rakennuttaa välttämättömät tilat ja varustaa ne asianmukaisesti sekä kouluttaa paikallinen henkilökunta pystyväksi toteuttamaan suunnitelman mukaista kuntoutusta hankekauden loppumisen jälkeenkin.

Yhteystiedot: kirsti.palonen(a)welho.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)


Julkaisutoiminnan työryhmä

Liisa Karlsson koordinoi, Monika Riihelä, Anna-Leena Lastikka, Sanna Karilainen, Hanna Hakomäki, Reeli Karimäki, Tuula Stenius, Minna Huotilainen

Ryhmän toiminta sisältää www-sivut ja julkaisusarjaan liittyvät asiat, sekä muuta tiedotusta.

Yhteystiedot liisa.karlsson(a)gmail.com (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)

Varainhankinta-ryhmä

Anna-Leena Lastikka koordinoi, Reeli Karimäki, Liisa Karlsson, Minna Lähteenmäki, Niina Rutanen, Minna Huotilainen, Taina Kyrönlampi-Kylmänen

Yhteystiedot:anna-leena.lastikka(a)helsinki.fi (Kirjoita merkin (a) tilalle @-merkki.)

Lapset kertovat -pääsivulle


Yhteyshenkilö: