Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Lapset kertovat -hankkeissa...

tutkimme lasten tietoa, kulttuuria ja toimintaa sekä lasten ja aikuisten yhteistoimintaa. Lapset kertovat –ryhmän jäsenet ovat eri alojen tutkijoita, työntekijöitä ja opiskelijoita. 

Katso yleisesitys tästä.

Lapset palvelujärjestelmissä:

* Mitä teemme lasten kysymyksille?
* Lapsille puheenvuoro – Ammattikäytännön perinteet murroksessa

Lapset leikkijöinä:

 

* Leikki helsinkiläisten ja tallinnalaisten koululaisten maailmasta käsin

* Sairaala-roolileikki – havaintoja tyttöjen ja poikien yhteisleikin muotoutumisesta

* Pienten lasten toiminnallinen vuorovaikutus

 

Lapset oppijoina ja osallistujina

 

* Leikkivät tutkijat - Lasten yhteisöllisyys - Lapset osallisina työn
   suunnittelussa

* Saduttamalla lasten kulttuuriin. Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä

* Kivi ois muurahaiselle vuori. Lasten ajatuksia matematiikasta ja luontoilmiöistä.

* Musiikin opiskelu osana lasten elämää

* Tarinasäveltäminen lasten ajatusten, kokemusten ja tunteiden ilmaisijana

* Monikulttuurisuus ja sadutusmenetelmä

* Kuusivuotiaiden lasten käsityksiä oppimisesta ja oppimisympäristöstä

* Yhteistoiminnallinen esiopetus lasten ajatusten pohjalta
* Yhteistä kieltä etsimässä - Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa

* Vapaan kertomisen tilanteet dysfasialuokassa
* Erityisen tuen tarve ja sadutus
* Lasten ryhmät päiväkodissa

 

Lasten elämästä ja ongelmista:


* Sikiötutkimus

* Ruumiillisuus lapsuuskerronnassa
* Lasten peloista päiväkodissa
* Lasten osallisuus käytännön perheneuvolatyössä
* Pättäni- dysfasia ongelmasta kärsivät lapset kertovat erityisopettajalle

 

Lapset kertojina:

 

* Sadutusta koulussa ja kirjastossa: Satupuu Ristiinassa.
* Lasten omat kertomukset narratologisesta perspektiivistä
* Lapset kertovat taideympäristössä.
Kiasman museosadutus.

* Kissa lähti kävelylle ja hiiripiiri. Päiväkoti-ikäisten lasten tarinoita

* Voitko olla? Sijaishuollossa olevien lasten tarinoita 

* Lapsuuden elokuvakokemukset opiskelijoiden muistikuvissa

* Lasten aloitteet ryhmäsadutuksessa

* Subjekista persoonaksi – esi- ja alkuopetusikäisten lasten tarinoiden tarkastelua postmodernissa ajassa Martin Buberin dialogisuusfilosofian valossa

* Lasten tiedontuottamistapoja. Lasten kertomusten sisältöjä

* Yhteisötaide lastenkulttuuriprojektissa

Laatu ja lapset:
* Alle 3-vuotiaiden lasten leikki - lapsen leikin tukeminen vuorovaikutuksessa
* Päivähoidon laatua etsimässä – lapsi tarpeidensa kertojana, kuka kuuntelee?
* Lapsilähtöisiä työmenetelmiä etsimässä
* Laadun palapeli- Päiväkotien henkilökunnan käsityksiä päivähoidon laadusta

Lapset pohjoismaisessa Satukeikka-projektissa vuosina 1996-1999:
* Barnens sagobroar i Norden - Pohjolan lasten satusiltoja
- Sogubrú barna á NorðurlOndum - Barns fortellerbroer i Norden - Barns fortællingebroer i Norden. Riihela, M. (toim,) 2003. Stakes. Nordiska Kulturfonden. JyvAskylä. Gummerus.
  -> sekä Anna Klerfelt, Kaisu Rattyä, Liisa Karlsson

 

Sivun alkuun

Lapset kertovat -hankkeen sivujen alkuun


Yhteyshenkilö: