Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Lapset kertovat -hankkeita ja palkintoja

tutkimme lasten tietoa, kulttuuria ja toimintaa sekä lasten ja aikuisten yhteistoimintaa. Lapset kertovat –ryhmän jäsenet ovat eri alojen tutkijoita, työntekijöitä ja opiskelijoita. 

Katso yleisesitys tästä.

Lapset palvelujärjestelmissä:

* Mitä teemme lasten kysymyksille?
* Lapsille puheenvuoro – Ammattikäytännön perinteet murroksessa

 

Lapset leikkijöinä:

 

* Leikki 7 - 12 -vuotiaiden helsinkiläisten ja tallinnalaisten koululaisten maailmasta käsin

* Sairaala-roolileikki – havaintoja tyttöjen ja poikien yhteisleikin muotoutumisesta

* Pienten lasten toiminnallinen vuorovaikutus

 

Lapset oppijoina ja osallistujina

 

* Leikkivät tutkijat - Lasten yhteisöllisyys - Lapset osallisina työn
   suunnittelussa

* Saduttamalla lasten kulttuuriin. Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä

* Kivi ois muurahaiselle vuori. Lasten ajatuksia matematiikasta ja luontoilmiöistä.

* Musiikin opiskelu osana lasten elämää

* Tarinasäveltäminen lasten ajatusten, kokemusten ja tunteiden ilmaisijana

* Monikulttuurisuus ja sadutusmenetelmä

* Kuusivuotiaiden lasten käsityksiä oppimisesta ja oppimisympäristöstä

* Yhteistoiminnallinen esiopetus lasten ajatusten pohjalta
* Yhteistä kieltä etsimässä - Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa

* Vapaan kertomisen tilanteet dysfasialuokassa
* Erityisen tuen tarve ja sadutus
* Lasten ryhmätoiminnasta päiväkodissa

 

Lasten elämästä ja ongelmista:


* Sikiötutkimus

* Ruumiillisuus lapsuuskerronnassa
* Lasten peloista päiväkodissa
* Lasten osallisuus käytännön perheneuvolatyössä
* Pättäni - dysfasia ongelmasta kärsivät lapset kertovat erityisopettajalle

 

Lapset kertojina:

 

* Sadutusta koulussa ja kirjastossa: Satupuu Ristiinassa.
* Lasten omat kertomukset narratologisesta perspektiivistä
* Lapset kertovat taideympäristössä.
Kiasman museosadutus.

* Kissa lähti kävelylle ja hiiripiiri. Päiväkoti-ikäisten lasten tarinoita

* Voitko olla? Sijaishuollossa olevien lasten tarinoita 

* Lapsuuden elokuvakokemukset opiskelijoiden muistikuvissa

* Lasten aloitteet ryhmäsadutuksessa

* Subjektista persoonaksi – esi- ja alkuopetusikäisten lasten tarinoiden tarkastelua postmodernissa ajassa Martin Buberin dialogisuusfilosofian valossa

* Lasten tiedontuottamistapoja. Lasten kertomusten sisältöjä

* Yhteisötaide lastenkulttuuriprojektissa

Laatu ja lapset:
* Alle 3-vuotiaiden lasten leikki - lapsen leikin tukeminen vuorovaikutuksessa
* Päivähoidon laatua etsimässä – lapsi tarpeidensa kertojana, kuka kuuntelee?
* Lapsilähtöisiä työmenetelmiä etsimässä
* Laadun palapeli - Päiväkotien henkilökunnan käsityksiä päivähoidon laadusta

Lapset pohjoismaisessa Satukeikka-projektissa vuosina 1996-1999:
*
Barnens sagobroar i Norden - Pohjolan lasten satusiltoja - Sogubrú barna á NorðurlOndum - Barns fortellerbroer i Norden - Barns fortællingebroer i Norden. Riihela, M. (toim,) 2003. Stakes. Nordiska Kulturfonden. JyvAskylä. Gummerus.
  -> sekä Anna Klerfelt, Kaisu Rattyä, Liisa Karlsson

 

 

 

Palkintoja

 

AFINLANDIA-palkinto 2011 Noora Mäenpäälle gradusta, jonka hän teksi sadutuksesta saksankielenopiskelussa.

Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA ry) palkitsee vuosittain
yhden ansiokkaan kielentutkimuksen pro gradu -tutkielman. Palkinnon sai FM Noora Mäenpää (Jyväskylän yliopisto/Kielten laitos,
saksan kieli ja kulttuuri). Hänen saksan kielen pro gradu -tutkielmansa
nimi on "Im Storycrafting Deutsch zu sprechen war schön, weil ich es nie
versucht habe, frei zu erzählen". Storycrafting in einer Fremdsprache. Työ
käsittelee saksan kielellä tapahtuvaa sadutusta saksan kielen suullisen
kielitaidon opiskelua tukevana menetelmänä.

AFinLa ry:n hallitus totesi arvioinnissaan mm., että kyseessä on ”gradu
harvinaisemmasta vieraasta kielestä, työ on yhteiskunnallisesti
kiinnostava ja siinä sovelletaan saduttamiskäytänteen siirtämistä toiselta
alalta vieraiden kielten suullisen kielitaidon opettamiseen. Lisäksi
kyseessä on ”hyvin innovatiivinen tutkielma. Tutkielmassa on tartuttu
erittäin kiinnostavaan uuteen ideaan kielenopetuksessa. Tutkielmasta
saattaa olla paljon hyötyä kaikkien vieraiden kielten opetuksessa.
Suullinen kielitaito on yhä ajankohtainen lukiouudistusten vuoksi”.

 

Sivun alkuun

Lapset kertovat -hankkeen sivujen alkuun


Yhteyshenkilö: