Lapset kertovat - logo

Lapset kertovat -hankeen tutkimusreferaatteja
Barnen berättar forskningsreferat

 

Tutkimusreferaatteja

Sanna Turakka: "Millo minu jatu tullee?" Sadutus dysfaattisten koululaisten ryhmässä. Pro gradu-tutkimus (tiivistelmä). Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. 2002.

Reeli Karimäen artikkeli leikkitutkimuksista Elore-lehdessä 

LAPSI OLI LAPSI NIIN KAUAN ETTÄ ÄITI JA ISÄ KUOLIVAT - PERHE LASTEN SANOIN - Monika Riihelä, Reeli Karimäki, Liisa Karlsson, Kaija Kemppainen, Niina Rutanen
(julkaistu suomenkielisenä versiona web:ssä 27.04.01)

Saduttamalla lasten kulttuuriin. Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä - Liisa Karlsson (julk. webissä 27.2.01)

 

Forskningsreferat

Sagoteringsmetoden gör barnens kultur synlig- Resultat av nätverksarbetet inom projektet Kullerbyttafärden - Liisa Karlsson (publ. på web 27.2.01)

En litteraturvetenskaplig syn på Pingvin-berättelsen - Kaisu Rättyä 
(publ. på web 27.2.01)

Sagotering med dator - Anna Klerfelt (publ. på web 27.2.01)


Research articles

Children (re)tell fictional narratives. The interplay of convention and creativity. Maj Asplund Carlsson, Department of education, Göteborg University (publ. on web 15.3.01)

Sivun alkuun

Lapset kertovat -hankkeen sivujen alkuun


Yhteyshenkilö: