f

 

Lapset kertovat - logo

Länkar på svenska: Sagoteringsmetoden Rapporter kring forskning Publikationsrådet
Länkar med text på finska: Projekten Medlemmar
Se även de engelska texterna: Seminariet

Kort om nätverket BARNEN BERÄTTAR

Nätverket Barnen berättar idkar forskning, skolning och barnverksamhet samt publicering. I centrum står den kunskap som barn själva ger uttryck för. Nätverket fokuserar på barnens synvinklar, deras egen kultur, delaktighet och gemenskap med vuxna. Nätverket koordinerar forskning och utvecklingsarbete inom olika områden: folkloristik, litteraturvetenskap, musikpedagogik, konstvetenskap, kulturvetenskap, etnologi, socialpsykologi, psykologi och pedagogik. Att mötas, att skapa, att fostra och att lära ges nya infallsvinklar och nya forskningsmetoder och arbetssätt utvecklas. Nya grupper har kommit med verksamheten: ungdomar, vuxna, åldringar, patienter, personer med specialproblem osv. Inom gruppen arbetar docenter, doktorer, doktorander, studeranden för akademiska slutexamina och personer verksamma inom utvecklingsarbete på fältet samt beslutsfattare.

Nätverket har en forskargrupp som startade sitt arbete med det unika materialet av barnens egna berättelser (N 5 000). Materialet insamlades i Finland och i de övriga nordiska länderna med hjälp av den finländska sagoteringsmetoden. Även annat forskningsmaterial så som barnens lekar, deras musik, konst, dialoger och samverkan i barngrupper samt barn och vuxna emellan är föremål för verksamheten.

Nätverket Barnen berättar startade år 1995 på Stakes (Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i Finland) med det finska och nordiska projektet Sagofärden (Satukeikka) samt projektet Kullerbyttafärden (Kuperkeikka). Den aktuella verksamheten arrangeras av föreningen Barnen berättar r.f. (Lapset kertovat ja toimivat ry – Children are Telling). Nätverket och forskargruppen leds av docent Ph.D. Liisa Karlsson (liisa.karlsson(a)gmail.com).

Se mera om sagotering här.

Publikationer

Likställd dialog med barnen, Liisa Karlsson
Publicerad 2003 i forskningsrapporten: ”Efter barndommens død?” Palmenfelt & Mouritsen (red.): Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur Nr. 46. (157-169). (Publ. på web 7.10.2004).

Lyssna på barn - tekniker och resultat. Se här. Liisa Karlssons föredrag på symposiet "Barnkulturforskning i Norden" ordnadesav Bin-Norden och Högskolan på Gotland i Visby 28.9.2006.

Barnkunskap och barnens kunskap - barnperspektiv och barnens perspektiv. Liisa Karlsson i U. Palmenfelt: Børn og kultur – i teori og metode? (Publ. on web:http://www.bin-norden.net/Publikationer-1.konference_files/1.publikation.BIN.pdf s. 131-140. 2006.

Se instruktionen för sagoteringsmetoden på olika språk 

Publikationer om sagotering

Den nordiska Sagofärden - boken på fem nordiska språk!  
Riihelä, Monika (red.). *Barnens sagobroar i Norden - Pohjolan lasten satusiltoja - Sögubrú barna á Norðurlöndum - Barns fortellerbroer i Norden - Barns fortællingebroer i Norden. Stakes. Nordiska Kulturfonden. Gummerus 2003. Även på nätet. Beställning av boken: lapsetkertovat(a)gmail.com, 25€ och portot 9€.

Pärmen (457 kt)
Sagan om: Heli och Henkka (87 kt)
Del 1: Innehåll - Sisältö
        & Sagofärden startar - Satukeikka alkaa (228 kt)
Del 2: Tillsammans med barnen - Lasten kanssa (584 kt)
Del 3: Vuxna reflekterar - Aikuiset pohtivat (498 kt)
Del 4: Bokens berättare - Kirjan kertojat (45 kt)

  Barnens sagobroar i Norden = Pohjolan lasten satusiltoja

Sagotering - Ett metodutvecklingsarbete av Lina Pettersson (Sverige) 

Tell a Story & Playing Researchers -videofilmerna finns på nätet.

HELSINGFORS BOKMÄSSA 25.-28.10 2001 med sagotering 
LÄS SAGORNA
PÅ SVENSKA (5).
Bilder från Sagolabyrinten på Bokmässan här.

Nykarleby har inriktat sig på språkstimulans på bred front med bl.a. sagotering som metod
Robin, 5 år, berättade sin saga på dialekt på rådgivningen

Artiklar kring forskning och praktiska erfarenheter

Lekande barn berättar - Monika Riihelä (insatt på nätet 28.11.01)
Forskning och teori - grund för Sagofärden - Monika Riihelä

Att sagotera - Kaija Kemppainen

Att sagotera i skolan - Erja Kyllönen m.fl.

Att sagotera barn med talstörningar - Kaija Kemppainen

Barn får ordet - Den traditionella yrkespraktiken i förändring - Liisa Karlsson

Sagoteringsmetoden gör barnens kultur synlig- Resultat av nätverksarbetet inom projektet Kullerbyttafärden - Liisa Karlsson

En litteraturvetenskaplig syn på Pingvin-berättelsen - Kaisu Rättyä

Sagotering med dator - Anna Klerfelt

Artiklar på engelska (se lenken ovanför):

Children (re)tell fictional narratives. The interplay of convention and creativity - Maj Asplund Carlsson (publ on web 15.3.01)
* The culture created by children and children’s participation -conference Thursday, June 17th 2004 at STAKES -house. Föreläsningarna på seminariet.

Artiklar på finska:

Aikuisuuden ja lapsuuden kohtaaminen teatterin tekemisessä - Marja Myllyniemi (web julkaisu 15.3.01)
Lapsen kohtaaminen - Birgitta Tunturi (web julkaisu 5.3.01)
Saduttaminen koulun työmenetelmänä - Erja Kyllönen y.m.

Dysfasia-koululuokissa sadutetaan - Kaija Kemppainen

Sijaishuollon lasten- ja perhekodeissa sadutetaan - Kaija Kemppainen

Lasten sadut psykologityön ytimessä - Kaija Kemppainen

Perheneuvolassa sadutetaan - Kaija Kemppainen

Näkökulmia lasten kulttuuriin - Liisa Karlsson

Sadutus mentelmänä koulupsykologin työssä - Ritva Reed

Viktiga länkar:
Universitetet i Linköping i Sverige har ett vitt forskningsprogram Tema Barn:
http://www.tema.liu.se/tema-b/

Till sidans topp

Till början av Barnen berättar sidorna


Kontaktperson: