Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Medlemmar i publikationsrådet för Barnen berättar -serien

I Barnen berättar –projekten är vi intresserade speciellt av barns och ungas erfarenheter, men även av vuxnas. Vi jobbar för att ersätta de traditionella sätten att göra barn till objekt för den vuxna verksamheten. Vi vill föra fram barnens och de ungas egna tankar, deras kultur såsom lekar och berättelser samt deras speciella sätt att bilda ny kunskap. Vi utvecklar arbetssätt, analysmetoder för forskning och skolningsprogram med betoning på att dela och vara delaktig. Vi fokuserar på barns, ungas, vuxnas och åldringars delaktighet i familjen, i servicesammanhang samt inom internationella samarbetsformer.

*********************************************************
Forsknings- och utvecklingsarbete föder ny kunskap och en ny kultur. Vi publicerar våra rön inom Barnen berättar –publikationsserien, som har ett eget publikationsråd.

Publikationsrådet behandlar och godkänner publikationerna inom serien. Ifall du är intresserad av att publicera i denna serie, tag kontakt med Liisa Karlsson e-post: liisa.karlsson(a)helsinki.fi eller lapsetkertovat@gmail.com eller per telefon: +358 45-13 567 13.

Publikationsrådet för BARNEN BERÄTTAR –serien
**
Se "Toimitusnevuosto - Publikantionsrådet"

Dosent, Ph.D. Liisa Karlsson (ordf.), Barnen berättar rf., Helsingfors universitet
Fd. generaldirektö Vappu Taipale, Stakes/ THL
Undervisningsråd  Kirsi Lindroos, OECD/Unesco
UndervisningsrådIrmeli Halinen, Utbildningsstyrelsen
Professor Hannele Niemi, Helsingfors universitet
Arkivchef Lauri Harvilahti, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)
Fd. ordförande Kalevi Kivistö, Opinionsnämnden för massmedier (JSN)
Dosent, Ph.D. Kaisu Rättyä, Univerity of Eastern Finland
Professor Tuula Tamminen,Tamerfors universitet
Vetenskapsredaktör Minna Laukkanen, Ungdomsforskningssällskapet
Specialrådgivare Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Kommunförbundet
Ph.D. Monika Riihelä, Barnen berättar rf.
Forsare Reeli Karimäki, Vanda stad, Barnen berättar rf.
Ph.D. Niina Rutanen, Barnen berättar rf. , Tamerfors universitet

*********************************************************
Komentarer via e-post:
lapsetkertovat@gmail.com

Barnen berättar -sidorna på finska


Kontaktperson: