Lapset kertovat - logo

Länkar på svenska: Sagoteringsmetoden Rapporter kring forskning Publikationsrådet
Länkar med text på finska: Projekten Medlemmar
Se även de engelska texterna: Seminariet

Sagoteringsmetoden

Att sagotera barn och vuxna

Sagoteringsmetoden är ett resultat av många år av forskning och utvecklingsarbete i Finland, i Norden och i flera andra länder.

Instruktionen för sagoteringen är följande: 

Berätta en saga, hurdan du vill.
Jag skriver upp den. 
Och när den är färdig läser jag den för dig,
så att du kan ändra på någonting ifall du vill.

Den berättade sagan kan liknas vid ett porträtt framkallat av lyssnande öron och en skrivande hand i en stund av intensiv samvaro där känslor svallar i ett delat ögonblick. Sagan som porträtt har flera skiftningar, valörer och segment. Den ger konturer åt förnimmelser och ramar in i blixtljus själen av en personlighet under växling. Sagan är likt porträttet gjort av en skicklig fotograf eller konstnär med ögon och blick av ingivelse.

När man sagoterar får man en kontakt med berättaren som visserligen är kortvarig, men ändå en relation. Vad sagan avslöjar är inte bara en återspegling av berättarens tankar, utan också en spegling av de känslor som strömmar mellan oss.

När man känner empati för berättaren och inte försöker dominera utan att förstå, lyckas man tillsammans framkalla berättarens själ. (Jag hänvisar här till Isabel Allendes beskrivningar av konsten att göra fotografiska porträtt, då de så väl passar in även på det som händer då man sagoterar; fritt ur romanen Porträtt i sepia, 2000, Norstedts Förlag Stockholm).

Har du sagoterat?
Se hur man kan sagotera.

Den internationella sadoteringsdagen firas den 20. mars. Kom med och sagotera!

Att sagotera på olika språk

Läs mera om forsknigsprojekt och metoden i praktiken -> 

Forskning och teori - grund för Sagofärden - Monika Riihelä Stakes Finland

Att sagotera i skolan - Erja Kyllönen m.fl. Kajana Huuhkajavaara skolan Finland 

Sagotering med dator - Anna Klerfelt Göterborgs universitet Sverige 

Att sagotera - Kaija Kemppainen Kotka familjerådgivning Finland

Att sagotera barn med talstörningar - Kaija Kemppainen Kotka Finland

Barnen får ordet - Den traditionella yrkespraktiken i förändring - Liisa Karlsson Helsingfors universitet

Sagoteringsmetoden gör barnens kultur synlig- Resultat av nätverksarbetet inom projektet Kullerbyttafärden - Liisa Karlsson

En litteraturvetenskaplig syn på Pingvin-berättelsen - Kaisu Rättyä Tammerfors Institutet för undgomslitteratur

SAGOTERING- ETT METODUTVECKLINGSARBETE av Lina Pettersson


Till sidans
topp

Till början av Barnen berättar sidorna


Kontaktperson: