f

 

Lapset kertovat - logo

Länkar på svenska: Sagoteringsmetoden Rapporter kring forskning Publikationsrådet
Länkar med text på finska: Projekten Medlemmar
Se även de engelska texterna: Seminariet

KORT OM BARNEN BERÄTTAR -PROJEKTET

Forskargruppen Barnen berättar startade sitt arbete år 1996, då det första stora materialet av barns egna berättelser i Sagofärden fanns tillhanda. Föreningen barnen berättar r.f. arbetar vidare med forskning och utvecklingsarbete. Barnen berättar -projekten undersöker och publicerar information och kunskap som barn själva ger uttryck för. I centrum står barnens egen kultur, delaktighet och gemenskap med vuxna. Föreningen koordinerar forskning och utvecklingsarbete från olika områden; fosterforskning, litteraturvetenskap, musikpedagogik, etnologi, socialpsykologi, psykologi och pedagogik. Att mötas, att skapa, att leka, att fostra och att lära står i centrum. Nya grupper har kommit med i vår verksamhet: ungdomar, vuxna, åldringar, patienter, personer med specialproblem osv. Vi söker nya infallsvinklar och metoder. I gruppen arbetar doktorer, doktorander, studeranden för akademiska slutexamina och personer verksamma med utvecklingsarbete på fältet. Ordförande för föreningen är Liisa Karlsson (liisa.karlsson(a)gmail.com).

Se mera om sagotering här.

Likställd dialog med barnen, Liisa Karlsson
Publicerad 2003 i forskningsrapporten: ”Efter barndommens død?” Palmenfelt & Mouritsen (red.): Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur Nr. 46. (157-169). (Publ. på web 7.10.2004).

Lyssna på barn - tekniker och resultat. Se här. Liisa Karlssons föredrag på symposiet "Barnkulturforskning i Norden" ordnadesav Bin-Norden och Högskolan på Gotland i Visby 28.9.2006.

Barnkunskap och barnens kunskap - barnperspektiv och barnens perspektiv. Liisa Karlsson i U. Palmenfelt: Børn og kultur – i teori og metode? (Publ. on web:http://www.bin-norden.net/Publikationer-1.konference_files/1.publikation.BIN.pdf s. 131-140. 2006.

Den nordiska Sagofärden - boken på fem nordiska språk!  
Beställ boken: lapsetkertovat@gmail.com, 25€ och portot 9€.

Pärmen (457 kt)
Sagan om: Heli och Henkka (87 kt)
Del 1: Innehåll - Sisältö
        & Sagofärden startar - Satukeikka alkaa (228 kt)
Del 2: Tillsammans med barnen - Lasten kanssa (584 kt)
Del 3: Vuxna reflekterar - Aikuiset pohtivat (498 kt)
Del 4: Bokens berättare - Kirjan kertojat (45 kt)

  Barnens sagobroar i Norden = Pohjolan lasten satusiltoja

Se instruktionen för sagoteringsmetoden på olika språk

Publikationer

Sagotering - Ett metodutvecklingsarbete av Lina Pettersson (Sverige) 

Tell a Story & Playing Researchers -videofilmerna finns på nätet.

HELSINGFORS BOKMÄSSA 25.-28.10 2001 med sagotering 
LÄS SAGORNA
PÅ SVENSKA (5).
Bilder från Sagolabyrinten på Bokmässan här.

Artiklar kring forskning och praktiska erfarenheter

Lekande barn berättar - Monika Riihelä (insatt på nätet 28.11.01)
Forskning och teori - grund för Sagofärden - Monika Riihelä

Att sagotera - Kaija Kemppainen

Att sagotera i skolan - Erja Kyllönen m.fl.

Att sagotera barn med talstörningar - Kaija Kemppainen

Barn får ordet - Den traditionella yrkespraktiken i förändring - Liisa Karlsson

Sagoteringsmetoden gör barnens kultur synlig- Resultat av nätverksarbetet inom projektet Kullerbyttafärden - Liisa Karlsson

En litteraturvetenskaplig syn på Pingvin-berättelsen - Kaisu Rättyä

Sagotering med dator - Anna Klerfelt

Artiklar på engelska: (se lenken med ovan)

Children (re)tell fictional narratives. The interplay of convention and creativity - Maj Asplund Carlsson (publ on web 15.3.01)

The culture created by children and children’s participation -conference Thursday, June 17th 2004 at STAKES -house. Föreläsningarna på seminariet 

Artiklar på finska:

Aikuisuuden ja lapsuuden kohtaaminen teatterin tekemisessä - Marja Myllyniemi (web julkaisu 15.3.01)
Lapsen kohtaaminen - Birgitta Tunturi (web julkaisu 5.3.01)
Saduttaminen koulun työmenetelmänä - Erja Kyllönen y.m.

Dysfasia-koululuokissa sadutetaan - Kaija Kemppainen

Sijaishuollon lasten- ja perhekodeissa sadutetaan - Kaija Kemppainen

Lasten sadut psykologityön ytimessä - Kaija Kemppainen

Perheneuvolassa sadutetaan - Kaija Kemppainen

Näkökulmia lasten kulttuuriin - Liisa Karlsson

Sadutus mentelmänä koulupsykologin työssä - Ritva Reed

Länkar:
Universitetet i Linköping i Sverige har ett vitt forskningsprogram Tema Barn:
http://www.tema.liu.se/tema-b/

Till sidans topp

Till början av Barnen berättar sidorna


Kontaktperson: