[an error occurred while processing this directive] LuoviEuSTD-web - 129455-CP-1-2006-1-PT- COMENIUS-C21

Luovuus

Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä käytetään elinkeinoelämässä, kun halutaan kehittää luovasti esimerkiksi organisaatiota, tuotteita tai tuotteen markkinointistrategioita. Luonnontieteiden ja teknologian opetuksessa luovan ongelmanratkaisun menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi, kun suunnitellaan koejärjestelyjä, pohditaan mittalaitteen kehittämistä tai ideoidaan energian säästämisen menetelmiä tai jätteiden kierrättämisen strategioita. Luovan ongelmanratkaisun menetelmien käyttö kehittää myös oppilaan yritteliäisyyttä, aktiivisuutta, luovuutta, sinnikkyyttä ja yhteistoiminnallisuutta.

Ongelmana teknologiaopetuksessa tai käsityön opetuksessa on se, että oppilaat työskentelevät liian usein valmiin mallin mukaan (reproduce artefacts according to given models without any creative input). Luonnontieteiden tunnilla ongelmana voi olla se, että oppilaat tekevät tutkimuksia "reseptin mukaan" (students make routine practical work, recipe-science). Molemmissa oppiaineissa ongelmana on myös se, että oppilaat työskentelevät joko yksin tai pareittain ilman isomman tiimin tukea. Siksi monissa tutkimuksissa onkin vaadittu, että luonnontieteiden opiskelussa ja teknologiakasvatuksessa tulisi käyttää enemmän luovan ongelmanratkaisun menetelmiä. Uudistusvaatimuksissa on monia yhteisiä piirteitä. On esitetty, että oppilaita pitäisi "ohjata" realististen, huonosti määriteltyjen ja mielekkäiden ongelmien äärelle. Tällöin oppilaat voisivat työskennellä asiantuntijoiden tavoin ryhmissä. Opiskelu on tällöin autenttista, itseohjautuvaa ja reflektiivistä.

Lue lisää luovuudesta opetuksessa täältä.