Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

LAPSET KERTOVAT -JULKAISUJA

Tälle sivulle päivitetään Lapset kertovat -julkaisuja:
tutkimuksia, kirjoja, artikkeleita, opinnäytetöitä, seminaariaineistoja
, DVD:tä ja videoita, lasten tuottamia julkaisuja.

Alussa löydät uutta materiaalia ja LKT:n myynnissä olevat julkaisut.

Sitten julkaisut on lueteltu tekijänmukaisessa järjestyksessä julkaisutyypeittäin, joihin on linkit yllä.

*************************************************************

* Uusi kirja: Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan (toim. Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli). Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia -sarja nro 57 (2012). Katso ESITE.
Kirjan saa tilaamalla:
* "Lapset Kertovat"-verkostosta: <lapsetkertovat@gmail.com> , TAI
* Koulutuksen tutkimuslaitoksesta: ktl-asiakaspalvelu@jyu.fi , puh. 040 805 4276 TAI
* hyvin varustetuista kirjakaupoista


Sadutus

* Uudistettu perusteos sadutuksesta ja toimintakulttuurin muuttamisesta
Sadutus - Avain osallisuuden toimintakulttuuriin
(Liisa Karlsson)
Sadutus on kaikenikäisille sopiva menetelmä, joka vaatii vain kynän, paperia, kertojan ja aktiivisen kuuntelijan. Saduttamalla kuunnellaan ja arvostetaan lasta, nuorta tai aikuista. Sadutus voimaannuttaa ja antaa turvallisuudentunteen sekä vahvistaa sadutettavan itsetuntoa. Menetelmää on käytetty myös muun muassa tutustumisessa, kriisin käsittelemisessä, vanhusten kohtaamisessa ja uusien ideoiden synnyttämisessä työpaikoilla. Teoksessa on tuoreinta tietoa sadutuksen sovellusmahdollisuuksista, esimerkkejä, uusinta teoriaa ja tutkimustietoa sadutuksesta. Katso tarkemmin ja tilaa tästä

* Perusteos tarinasäveltämisestä
Tarinasäveltämisen taito
(Hanna Hakomäki)

Tarinasäveltäminen on omaan musiikilliseen keksintään perustuva keino ilmentää olemassaoloaan ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa musiikin keinoin. Tarinasäveltäminen on osoittautunut helpoksi ja luontevaksi tavaksi niin lapsille kuin aikuisille ja erityistä tukea tarvitseville ilmaista ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan uudella luovalla tavalla. Teos sisältää yksityiskohtaisia käytännön ohjeita tarinasäveltämisen toteuttamiseen. Katso tarkemmin ja tilaatästä.

Tarinasäveltämisen taito

Julkaisu puhuu lapsen äänellä: Mitä lapset kertovat aikuisille piirtämällä, puhumalla ja toimimalla? Mitkä ovat lapsille ominaisia tapoja kertoa itsestään ja käsityksistään? Miten pienet lapset kommunikoivat? Osaavatko aikuiset kuunnella lasten viestejä? Entä eroavatko lasten tavat aikuisten toimintatavoista?
¨Osallisuus, toimijuus ja yhteis öllisyys puhuttavat, mutta kokemuksia ja tietoa niiden toteutumisesta lasten arjessa on toistaiseksi vähän. Niinpä teoksessa paneudutaan siihen, miten lapsia voidaan kuulla ja miten lapsinäkökulmaista toimintaa voidaan tutkia ja kehittää – tiedon tuottajina toimivat tässä myös lapset. Lue lisää: HYuutiset

Kansikuva

* Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Ropo, E. & Huttunen, M. (eds.). Tampere: Tampere University Press.

Kirjassa on tietoa mm. koulussa tapahtuvasta sadutukssta artikkelissa Karlsson: Sadutus koulussa ja narratiivinen tietäminen - teoriaa ja kokemuksia

*************************************************************

Tilaa LKT-verkostolta:

 

Leikkivät tutkijat (Monika Riihelä) -kirja ja video ja DVD kertoo esimerkkien kautta, miten voidaan suunnitella ja toteuttaa työskentelyä lasten kanssa niin, että he ovat siinä itse aktiivisesti mukana. Leikkiin ja lasten omaan toimintaan perustuvien projektien etenemistä kuvataan eri ikäisten ryhmissä: 1-2 v, 3-4 v, 5 v ja 6 v.

Tilaa Leikkivät tutkijat -kirja ja video tai DVD tarjoushintaan 35 € +lähetyskulut.

Tilaa ja katso tarkemmin tästä.
Kysy lisää sähköpostilla: lapsetkertovat (a) gmail.com

*******************************************************

KORVAAN PÄIN - lasten omien satujen kirja
Kirjassa 1-12 -vuotiaat kertovat hauskoja, jännittäviä ja miettimään pistäviä tarinoita. Se on aito lasten puheenvuoro. Lisäksi kerrotaan, miten itse voi saduttaa. 104-sivuisessa kirjassa on runsaasti värikuvia. Katso tästä.
Kirjan JULKISTAMISTILAISUUS oli Helsingin Kirjamessuilla. Lisätietoa tästä. Tietoa myös Facebookissa ks. tästä (Facebookin käyttö vaatii rekisteröitymisen.)

******************************************************

  Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen –kirja esittelee, kuinka sadutusta voi hyödyntää esimerkiksi maahanmuuttajatyössä, kansainvälisyyskasvatuksessa ja kehitysyhteistyössä. Pitkään kaivattu kolmas painos saapunut. Lisätietoja ja ilmaiset tilaukset tästä.

***************************************************************
Barnens sagobroar i Norden = Pohjolan lasten satusiltoja Pohjolan lasten satusiltoja – Barnens sagoboar i Norden. (Toim. M. Riihelä) Stakes & Nordiska Kulturfonden 2003. Kirja kertoo viiden Pohjoismaan välisestä lasten satukirjeenvaihdosta ja sen merkityksestä eri maissa. Katso lisää tästä.

ERIKOISTARJOUS: Tilaa kirja: lapsetkertovat (a) gmail.com, 25 € + lähetyskulut

***************************************************************

SADUTUKSESTA KERTOVAN KIRJAN uusittu painos!
Sadutus - Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Karlsson, Liisa 2005. PS-kustannus. Opetus 2000-sarja. Jyväskylä. (Tarjous 25€, norm. 29 €) - mukana sadutusohje parillakymmenellä kielellä! Katso lisää tästä.

***************************************************************

 

Saduttamalla koottu 3500 lapsen sadun aineisto on tilattavissa Tampereen yhteiskuntatietellisestä tietoarkistosta (FSD): Lasten satuaineisto tästä.
Arkistoitujen aineistojen tilaamiseen liittyvat ohjeet loytyvät sivulta: tästä

Viereinen kuva on Samiran kirjoittamasta ja kuvittamasta sadusta, joka on kirjassa:
Voitko olla? E du me mej?

********************************************************

KIRJOJA ja TUTKIMUKSIA

Hakomäki, Hanna (2013) Storycomposing as a path to a child’s inner world. A collaborative music therapy experiment with a child co-researcher. Jyväskylä Studies in Humanities, nr. 204:  Jyväskylä.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41513/978-951-39-5207-5_vaitos27052013.pdf?sequence=1

Hakomäki, Hanna (2007) Tarinasäveltämisen tatito. Jyväskylä: PS-kustannus. (Katso tarkemmin ja tilaa tästä)

Karlsson, L. (2014, 3. uudistettu painos). Sadutus: avain osallisuuden toimintakulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus. (Katso tarkemmin ja tilaa tästä)

Karlsson, L., Levamo, T.-M. & Siukonen, S. (2014). Your mango, my mango, our mango–storycrafting across cultures. Helsinki: Taksvärkki ry.
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2014/09/Mango-English-edition.pdf


Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli 2012 Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia; 57. Katso ESITE.

Karlsson, Liisa & Levamo, Tiina-Maria & Siukkonen, Salla 2012 (1. painos 2003, 2. painos 2006, 3. painos 2012). Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen. Kokemuksia sadutuksesta kehitysyhteistyössä ja kansainvälisyyskasvatuksessa. Helsinki: Taksvärkki ry. Multiprint. (Lisää kirjasta tästä.)
http://www.taksvarkki.fi/tv/wp-content/uploads/2014/09/Mango3painos.pdf
(see also: http://www.taksvarkki.fi/tv/category/opettajille/oppimateriaalit)

Karlsson, Liisa (toim). 2006. Lapset kertovat... Työpapereita 9/2006. Stakes 2006. Stakesin monistamo.

Karlsson, Liisa. 2003, korjattu toinen painos 2005. Sadutus - Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus. (Katso lisää tästä.)

Karlsson, Liisa. 2000. Lapsille puheenvuoro - Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Helsinki: Edita. Väitöstyö. Katso tästä.

Karlsson, Liisa. 1999. Saduttamalla lasten kulttuuriin - Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä. Helsinki: Stakes raportteja 241 1999. Tutkimusraportti. Tästä.

Karlsson, Liisa (toim.) 1999. Sadun ja leikin lähteillä. Helsinki: Stakes aiheita. Raportti.

Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika. 2004. Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Nettiversio tästä. Kansi tästä.

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin! (TelLis) -hankkeen julkaisuja. Katso tarkemmin tästä: http://blogs.helsinki.fi/kasvatuspsykologia/tutkimushankkeet/lapset-kertovat-hyvinvoinnistaan-kuka-kuuntelee-tellis/julkaisuja-tellis/

Lähteenmäki, Minna 2013. Lapsi turvapaikanhakijana: etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.

Masri, Faizah & Riihelä, Monika 2012. Utters of Shutters. Personal stories from 2006-2010 as told by Palestinian children and adults. Read here: http://www.into-ebooks.com/book/utters_of_shutters

Riihelä, Monika (toim.). 2003. Barnens sagobroar i Norden - Pohjolan lasten satusiltoja - Sögubrú barna á Norðurlöndum - Barns fortellerbroer i Norden - Barns fortællingebroer i Norden. Stakes. Nordiska Kulturfonden. Gummerus. Myös netissä. Lisätietoja ja tilaa kirja tästä.

Riihelä, Monika. 2001. Storycrafting - Research report and a videotape. Filminova. Helsinki: Stakes. Raportti.

Riihelä, Monika. 2001. Playing researchers - Research report and a videotape. Filminova. Helsinki: Stakes. Post.doc. Tästä.

Riihelä, Monika. 2000. Leikkivät tutkijat. Tutkimus lasten keskinäisistä leikeistä, sosiaalisuudesta ja oivaltavasta oppimisesta, -video ja kirja. Filminova. Helsinki: Edita. Post. doc.- työ. Lisätietoja ja tilaa kirja tästä.

Riihelä, Monika & Rutanen, Niina (toim.). 2000. Kivi ois muurahaiselle vuori - Pienten lasten käsityksiä matematiikasta ja luontoilmiöistä. Helsinki: Edita. Raportti.

Riihelä, Monika. 1996. Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamisen merkitysulottuvuuksia lapsi-instituutioissa. Helsinki: Stakes tutkimuksia 66. Väitöskirja.

Riihelä, Monika.1996. How do we deal with children's questions? Semantic aspects of encounters between children and professionals in child institutions. Helsinki: Stakes. Doctoral dissertation. Netistä.

Ropo, E. & Huttunen, M. (eds.). Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press. Teoksessa kerrotaan mm. sadutuksesta koulussa.

Rutanan, Niina. 2007. Water in Action - Encounters among 2- to 3-Year-Old Children, Adults, and Water in Day Care (Vesi toiminnassa: 2-3-vuotiaiden lasten ja aikuisten vuorovaikutus vesitilanteissa). University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology. Doctoral dissertation. Väitöskirja tästä.

Stenius, Tuula & Karlsson, Liisa (toim.). 2005. Yhdessä lasten kanssa - seikkailu osallisuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki. Tästä.

Tuovila, Annu. 2003. "Mä soitan ihan omasta ilosta!" Pitkittäinen tutkimus 7 - 13 -vuotiaiden lasten musiikin harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta. Sibelius-Akatemia. Väitöstyö. Myös netissä.

********************************************************

ARTIKKELEITA, katso myös Hankkeet-linkkiä

Hohti, Riikka & Karlsson, Liisa (2013) Lollipop stories: Listening to children’s voices in the classroom and narrative ethnographical research. In : Childhood. doi: 10.1177/0907568213496655 http://chd.sagepub.com/content/early/2013/08/12/0907568213496655

Hohti, R., Karlsson, L. & Palmu, T. (2013). Children as ethnographers–space for children’s narrative knowledge within classroom intra-action. Paper for Ethnography & Education Conference, Oxford 2013.

Hohti, R. & Karlsson, L. (2013) Lasta kannattaa kuunnella! Teoksessa Reivinen, J. & Vähäkylä, L.  (toim.): Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen. Helsinki: Gaudeamus.

Hohti, Riikka & Karlsson, Liisa (2012) Kevätjuhlat – koululaisena toimimisen tilat ja rajat. Teoksessa Elina Pekkarinen & Kaisa Vehkalahti & Sami Myllyniemi (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä: nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Hofmann, R., & Rainio, A. P. (2008). "It doesn't matter what part you play, it just matters that you're there." Towards shared agency in narrative play activity in school. In: Alanen, R. ja Pöyhönen, S. (ed.) Language in action. Vygotsky and Leontievian legacy today. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. (anna.rainio(at)helsinki.fi)

Höysniemi, Johanna. Tanssimattoja, satuseiniä ja älykkäitä pehmoleluja. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 430-443.

Lahtinen, Katariina ja Höysniemi, Johanna. Lasten teknologialeikki - kokeileva ja oivaltava suhde teknologiaan. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 444-455.

Karimäki, Reeli. Leikkiä leikin vuoksi - Kouluikäisten lasten leikkien tarkastelua. Artikkeli kirjassa Taidon ja taiteen luova voima. Kirjoituksia 9-12-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatuksesta. Toim. Seija Karppinen, Inkeri Ruokonen ja Kari Uusikylä. Finn Lectura. Helsinki. 2005. ss. 33-46.

Karimäki, Reeli. Kuvitellut ja todelliset leikkipaikat. Artikkeli kirjassa Leikkikentiltä. Lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Toim. H. Saarikoski. Tietolipas 208. Helsinki. 2005. ss.106-129.

Karimäki, Reeli. Leikki on lapsen maailma. Artikkeli teoksessa Leikin pikkujättiläinen. Toim. Liisa Piironen. WSOY, Helsinki. 2004. ss. 256-269.

Karimäki, Reeli. Lasten leikkejä tutkimassa. Artikkeli teoksessa Tutkijat kentällä. Toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 2003. ss. 341 - 355.

Karimäki, Reeli. Tarinat lasten leikeissä. Julkaisussa Let's Play. Toim. Pirkko Hyvönen, Miika Lehtonen, Raimo Rajala. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, Rovaniemi. ss. 71-77.

Karimäki, Reeli. Stories in 8 to 12 year old children's pretend play. . Julkaisussa Let's Play. Toim. Pirkko Hyvönen, Miika Lehtonen, Raimo Rajala. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, Rovaniemi. ss. 78-85.

Karimäki, Reeli. Lapsed mängivad kodu ja linna. Artikkeli julkaisussa Haridus 4/2002. Eesti pedagoogilise uldsuse ajakiri. ss. 35-37.

Karimäki, Reeli. Missä lapset leikkivät? Artikkeli julkaisussa Lapset ja kasvuympäristö. Puheenvuoroja ja kirjavinkkejä. Toim. Pirkko Sassi ja Tuula Tarkkonen. Cultura Oy, Helsinki. 2003.


Karlsson, Liisa. 2013. Sadutus koulussa ja narratiivinen tietäminen - teoriaa ja kokemuksia. Teoksessa Ropo, E. & Huttunen, M. (eds.). Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press. Teoksessa kerrotaan mm. sadutuksesta koulussa.

Karlsson, L. (2013). Storycrafting method - to share, participate, tell and listen in practice and research. The European Journal of Social & Behavioural Sciences, Special Volumes VI Design in Mind, 6(3), 1109-1117. http://www.futureacademy.org.uk/files/menu_items/other/ejsbs88.pdf

Karlsson, L. (2012). Lapset toimivat – aikuiset valistavat: lasten kertomuksia syömisestä. Teoksessa Karlsson, L., & Karimäki, R. (Toimittajat), Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. (Sivut 235-283). (Kasvatusalan tutkimuksia; 57). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Karlsson, L. (2012). Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen ja toiminnan poluilla. Teoksessa Karlsson, L., & Karimäki, R. (Toimittajat), Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. (Sivut 17-63). (Kasvatusalan tutkimuksia; 57). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Karlsson, L., & Riihelä, M. (2012). Sadutusmenetelmä – kohtaamista ja aineiston tuottamista. Teoksessa Karlsson, L., & Karimäki, R. (Toimittajat), Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. (Sivut 169-195). (Kasvatusalan tutkimuksia; 57). Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.

Karlsson, L. (2011). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa Räihä, P., & Steiner, T. (Toimittajat), Samalta viivalta 5 – Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen aineisto 2011. (Sivut 73-106). (Opetus 2000). Jyväskylä: PS-kustannus.

Karlsson, L. (2010). Lapsinäkökulmainen tutkimus ja aineiston tuottaminen. Teoksessa Kallio, K. P., Ritala-Koskinen, A., & Rutanen, N. (Toimittajat), Missä lapsuutta tehdään?. (Sivut 121-141). (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura; 105). Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Karlsson, L. (2009). To construct a bridge of sharing between children’s culture and adult culture with the Storycrafting method. In H. Ruismäki & I. Ruokonen, (eds.) 2009. Arts Contact Points between Cultures: 1st International Journal of Intercultural Arts Education Conference : post-conference book. Research Report. Department of Applied Sciences of Education. Faculty of Behavioural Sciences. University of Helsinki. 117-127. See also:
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/14969/RR312_verkkoversio.pdf

Karlsson, Liisa. 2008. LAPSET KERTOVAT JA TOIMIVAT RY. Kehittäjä- ja tutkijaverkoston esittely. ELORE vol. 15 1/2008. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. http://www.elore.fi/arkisto/1_08/kal1_08.pdf

Karlsson, Liisa. 2006. Barnkunskap och barnens kunskap - barnperspektiv och barnens perspektiv i U. Palmenfelt: Children and culture – in theory and method? Børn og kultur – i teori og metode? (Publ. on web, webjulkaisu: http://www.bin-norden.net/Publikationer-1.konference_files/1.publikation.BIN.pdf s. 131-140.

Karlsson, Liisa. 2005. Lapset tiedon ja kulttuurin tuottajina. Artikkeli kirjassa Toinen tieto - Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Toim. S. Hänninen, J. Karjalainen, T. Lahti. Stakes. Saarijärvi. (173-194).

Karlsson, Liisa. 2004. Storycrafting with children - A key to listening and to sharing. (Publ. on web in 15.09.04.)

Karlsson, Liisa. 2004. Leikitään yhdessä! Artikkeli kirjassa Koulupihan mahdollisuudet -opas. Toim. P. Sassi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki. (36-37).

Karlsson, Liisa. 2002. Äitiys lasten sanoin. Artikkeli. MLL:n seminaarijulkaisussa Löytöretki äitiyteen.

Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin! (TelLis) -hankkeen julkaisuja. Katso tarkemmin tästä: http://blogs.helsinki.fi/kasvatuspsykologia/tutkimushankkeet/lapset-kertovat-hyvinvoinnistaan-kuka-kuuntelee-tellis/julkaisuja-tellis/

Lähteenmäki, Minna (2012) Turvapaikanhakijalapset kertovat. Teoksessa Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (toim.) Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura.


Lähteenmäki, Minna (2011) Turvapaikanhakijaperheiden kokemuksia pakomatkalta. Finnish journal of Ethnicity and Migration. 5, 3, p. 58-70. 13 p. http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_3_2010.pdf

Lähteenmäki, Minna & Tiilikainen, Marja (2010) Irakista Suomeen salakuljettajien kyydissä. Teoksessa Anne Kuorsalo & Iris Saloranta (toim.) Sodan haavoittama lapsuus. Helsinki: Ajatuskirjat.

Mäenpää, Noora 2012. Die Freude am freien Erzählen – Geschichten-Dichten im Fremdsprachenunterricht. Teoksessa: Bendtsen, M., Björklund, M., Forsman, L. & Sjöholm, K. (toim.): Global Trends Meet Local Needs. Vaasa: Åbo Akademi University. Sivut 157-170.

Olli, J., Vehkakoski, T. & Salanterä, S. 2012. Facilitating and hindering factors in the realization of disabled children’s agency in institutional contexts – literature review. Disability & Society 27(6), 793–807.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2012.679023#.UmpS9fnxrNs

Olli, J. 2012. Lapsen oikeus tulla kuulluksi kuntoutuksessa. Kuntoutus 35 (3), 17–20.
http://www.kuntoutussaatio.fi/viestinta_ja_tietopalvelu/kuntoutus-lehti/arkisto/kuntoutus_3_2012

Paju, Elina. Lasten omat tarinat - toden, sadun, vuorovaikutuksen leikkiä. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 202-210.

Paju, Elina. Salaiset leikit - lasten leikkien ruumiillisuus. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 270-279.

Palonen, Kirsti 2013. Sadutusta Libanonin pakolaisleireissä. Kirjallisuusterapia 1/2013. Ks. tästä.

Riihelä, Monika. "Kerro mulle satu". Artikkeli kirjassa Tahdon sanoa - Kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta. Toim. S. Huttunen ja P. Nuolijärvi. SKS. Helsinki. 2005.

Rainio, A. P. (2008). From resistance to involvement: Examining agency and control in a playworld activity. In: Mind, Culture, and Activity (anna.rainio(at)helsinki.fi)

Riihelä, Monika. Elämä on ehkä sittenkin vain leikkiä! Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 24-39.

Riihelä, Monika. Saduttamalla jakamiseen. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 188-201.

Riihelä, Monika. Leikin pilaajat. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 290-297.

Riihelä, Monika. Forskning och teori bakom Sagofärden. Teoksessa Riihelä, M. (toim.) Barnens sagobroar i Norden - Pohjolan lasten satusiltoja - Sögubrúa i Norrænu - Barns fortellerbroer i Norden - Barns fortællingebroer i Norden. Stakes - Nordiska Kulturfonden 2003.

Riihelä, Monika. Children's Play is the Origin of Social Activity. In European Early Childhood Education Research Journal. Vol. 10 No 1. 2002. DOI: 10.1080/13502930285208831

Riihelä, Monika. Kuolema lasten saduissa. Esitelmä Yhteyksiä lasten ja aikuisten kielillä -seminaarissa. 2002.

Riihelä Monika, Karimäki Reeli, Karlsson Liisa, Kemppainen Kaija, Rutanen Nina. Das Kind war Kind so lange, bis Mutter und Vater gestorben waren. Publiziert im Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen Nr. 33 2001. Mitteilungen aus der deutschen Bibliotek. Helsinki. 2001.

Riihelä Monika, Karimäki Reeli, Karlsson Liisa, Kemppainen Kaija, Rutanen Nina. Lapsi oli lapsi niin kauan että äiti ja isä kuolivat- perhe lasten sanoin. Artikkeli kirjassa Publiziert im Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen Nr. 33 2001. Mitteilungen aus der deutschen Bibliotek. Helsinki. 2001.

Rättyä, Kaisu. Presentationen av karaktärer i barns egna berättelser. Teoksessa U. Palmenfelt (toim.). Aspekter på narrativitet. Kulturforskning i Norden. 2. Åbo: NNF. 113 - 126. 2000.

Tuovila, Annu. Polkuja lasten musiikkileikkeihin. Artikkeli kirjassa Leikin pikkujättiläinen. Toim. L. Piironen. WSOY. Porvoo. 2004. ss. 100-111.

***************************************************************

PRO GRADU -TÖITÄ ja PROSEMINAARITÖITÄ

Alén, Inka 2000. Lapsuuden elokuvakokemukset opiskelijoiden muistikuvissa . Helsingin yliopist . Pro gradu -työ.

Gammelgård, Lillemo 1999. Sagotering och grundsyn – Betydelsen av sagotering med barn – fem pedagogers perspektiv. Åbo Akademi. Avhandling för pedagogie kandidatexamen.

Grönroos, Ulla-Maija & Harju, Laila 2003. Saduttaminen erityisen tuen tarpeessa olevien lasten interventiona. Erityispedagogiikka Helsingin yliopisto. Proseminaarityö. Myös netissä.

Hietanen, Elina (2013) Moniääninen koulu - Tutkimus luokkahuoneen tapahtumista skriptipoluilla lasten tuottamassa luokkapäiväkirjassa, Helsingin yliopisto, pro gradu.


Hohti, Riikka 2007. Valta ja tieto koulun todellisuuksissa. Etnografinen tutkimus luokkahuoneen vuorovaikutuksesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. Pro gradu. Lue.

Holmikari, Johanna 2012. Valokuvat ja tarinat kertovat − päiväkotiympäristö lasten näkökulmasta. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteiden laitos. Pro gradu. Lue: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201302061751

Jukarainen, Anna-Maria (2012) Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta. Helsingin yliopisto, pro gradu.

Julkunen, Anna-Leena 2004. "Kiitos, että herätitte meidät!" - lasten ja aikuisten sitoutuneisuuden kehittyminen leikissä. Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ. Lue.

Kautto, Anniina2003. Voiko koulussa saduttaa? Kasvatustiede Turun yliopisto. Pro gradutyö. Lue.

Klami, Mikaela 2005. Unsupervised discovery of morphs in children's stories and their use in Self-Organizing Map -based analysis. Master's Thesis. University of Helsinki, Department of General Linguistics. Pro gradutyö. Julkaistu netissä: http://www.cis.hut.fi/mmkumlan/files/gradu.pdf.

Kiisto, Elli 2001. Ryhmäprosessit ja lasten väliset sosiaaliset suhteet päiväkodin esiopetusryhmässä. Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ.


Kuokkanen, Päivi 2012. Onnellisena loppuun asti - Lapset kertovat hyvinvoinnista sadutetuissa saduissaan. Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Pro gradu -työ. Lue.

Matikainen, Noora & Eloranta, Eeva 2006. Satupuu-projekti Ristiinassa. Projektiraportti. Mikkelin ammattikorkeakoulu kulttuurin-, nuorisotyön ja sosiaalialan laitos, kulttuuripalvelujen linja. Lue.

Myllylä, Heidi 1998. Lasten aloitteet ryhmäsadutuksessa. Oulun yliopisto 1998. Pro gradu -työ.

Narvanto, Taru & Törmänen, Maria 1999. "Hei, nyt multa tulee satu!" - Lasten Satukeikkasatujen rakenteelliset elementit ja kieli. Oulun yliopisto. Pro gradu -työ.

Nieminen, Kaisa (2011) ”Nyt asiaan” – Koulun performatiiviset käytännöt näyttämöllä, Helsigin yliopisto, pro gradu. Löytyy tästä.

Rautaheimo, Kristiina 2000. Lapsilähtöisiä työmenetelmiä etsimässä. Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ.

Rutanen, Niina 1997. Lasten omat kertomukset - kertomakulttuuri lasten ja aikuisten kohtaamisessa. Oulun yliopisto. Pro gradu -työ. Lue.

Stenius, Tuula 2004. Hetkestä kiinni - kokemuksia aikuisten saduttamisesta. Helsingin yliopisto. Proseminaarityö. (Klikkaa työn nimeä.)

Stenius, Tuula 2006. Kahden yhteinen juttu - vastavuoroinen kuunteleminen
harjoituksena ja toimintakäytäntönä
. Oulun yliopisto. Kajaanin opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro gradu Pääset lukemaan gradun osoitteessa (uusinta uutta -kohdasta): http://www.inspiros.net/

Sädekallio, Outi 2002. Leikistä draamaan. Leikin ja draaman tutkimusprojekti päiväkoti Korallissa. Helsingin ammattikorkeakoulu, STADIA Projektityön raportti. Teatteri-ilmaisun ohjaajakoulutus.

Terkki, Marianne 1997. "Mä kerron sen että ystävän saa jos haluaa" Eräiden Satukeikkaprojektiin osallistuvien kuusivuotiaiden päiväkotilasten tarinoiden analyysi. Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ.

Tiira, Kirsi 2000. Yhteistä kieltä etsimässä - Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa. Helsingin yliopisto. Pro gradu -työ. Lue.

Turakka, Sanna 2002. "Millo minu jatu tullee?" – Sadutus dysfaattisten koululaisten ryhmässä. Joensuun yliopisto. Pro gradu -työ.

***************************************************************

SEMINAARIAINEISTOJA

Valtakunnallinen Lapset kertovat.. -seminaarin "Erityisyys minussa ja meissä" 20.3.2007 aineistoa tästä.

LAPSET KERTOVAT… -valtakunnallisen seminaarin aineistoa
Seminaari järjestettiin 17.3.2006 Helsingissä. Paikalla oli toistasataa henkilöä kuuntelemassa käytännön eri sovelluksia ja tieteenalojen tutkimustuloksia sekä keskustelemassa aiheesta. Katso seminaarin ohjelma.
Seminaarijulkaisussa Lapset kertovat... eri alojen tutkijat valottavat lasten tapaa toimia ja hahmottaa maailmaa sekä kehittämishankkeita. Mukana on mm. sadutus vaikeissa elämänolosuhteissa elävien lasten kohtaamisen välineenä, katsaus EU-puheiden ja 5-vuotiaiden lasten puheen eroista ja näkökulmia vastasyntyneiden aivotutkimuksessa esiin tuomasta lapsen kulttuurista ja paljon muuta. Stakesin julkaisema seminaarijulkaisu verkossa. Lataa tästä.

Kansainvälinen hanke The culture created by children and children's participation. Hankkeessa tuotettiin materiaalia. Järjestettiin kansainvälinen konferenssi aiheesta lasten oma leikkikulttuuri ja vuorovaikutus Brasiliassa, USA:ssa, Italiassa, Norjassa, Virossa ja Suomessa, yhdessä Tampereen ja Oulun yliopistojen kanssa. Konferenssi The culture created by children and children's participation järjestettiin 17.6.2004 Stakesissa. Katso seminaarin artikkelit tästä.

****************************************************************

VIDEOITA JA DVD:tä - katso tarkemmin tästä

Videot ja DVD:t voi tilata 20€+lähetyskulut/kpl: lapset.kertovat@gmail.com

Leed, Kimmo (ohjaus). Mitä jos satu olisi lunta. Sadutusta Suomessa ja Libanonissa käsittelevä dvd-dokumenttielokuva (30 min., tekstietty englanniksi). Tiilattavissa: Psykologien Sosiaalinen Vastuu: kpalone2(at)welho.com

Riihelä, Monika (toim.). Qissah Wa Tawasul - Satusilta - Kotka - Beirut . Psykologien sosiaalinen vastuu r.y. Stakes. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto. Filminova. 2002. DVD tai video.

Kemppainen, Kaija. Pättäni - lapset kertovat erityisopettajalleen. Video lapsista, joiden ongelmana on dysfasia. Filminova. Stakes. 2001. DVD tai video.

Riihelä, Monika. Storycrafting. Stakes. Filminova. 2001. DVD tai video. Myös netissä.

Riihelä, Monika. Leikkivät tutkijat. Tutkimus lasten keskinäisistä leikeistä, sosiaalisuudesta ja oivaltavasta oppimisesta, -video ja kirja. Filminova. Edita 2000. Post. doc.- työ. Lisätietoja ja tilaa kirja tästä. DVD tai video.

Riihelä, Monika. Playing as researcher (Leikkivät tutkijat englanniksi). Tutkimus lasten keskinäisistä leikeistä, sosiaalisuudesta ja oivaltavasta oppimisesta, -video ja kirja. Filminova. Edita 2000. Post. doc.- työ. Lisätietoja ja tilaa kirja tästä. DVD tai video.

Riihelä, Monika. Kerro satu. Stakes. Filminova. 1997. DVD tai video.

***************************************************************

SATUJA

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon Helsinkiin on arkistoitu Stakesin koordinoiman Satukeikka-projektin yhteydessä kerätyt lasten sadut. Osoite on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, 00171 Helsinki.

Saduttamalla koottu 3500 lapsen sadun aineisto on tilattavissa Tampereen yhteiskuntatietellisestä tietoarkistosta (FSD): http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/FSD2104/mef2104.html . Arkistoitujen aineistojen tilaamiseen liittyvat ohjeet loytyvAt sivulta: http://www.fsd.uta.fi/aineistot/jatkokaytto/tilaus.html

Kansainväliset sadutuksen ja sadunkerrontapäivät ovat joka maaliskuu. Sadunpäivänä 18.10 lähetetään sadutushaaste.

Katso satuja tästä.
****************************************************************

SATUKIRJOJA - LASTEN KERTOMAA

Satu sai siivet - Story got wings. Nelikielinen satukirja on syntynyt suomalaisen, eteläafrikkalaisen ja namibialaisen koulun yhteistyönä lukuvuoden 2008-2009 aikana. Kirja on koottu koulujen oppilaiden sadutuksista, kuvista ja piirroksista. Vantaan paino 2009. Kirjan nettiversio tästä.

Arethabeng School, first grade ja Mikkolan koulu, 1/2 A-luokka. Tunne kieleni - Tseba leleme la ka - Know my language (kirja on osittain nelikielinen, muuten kolmikielinen pohjois-sotho, englanti, suomi). Vantaa: Vantaan kaupungin paino 2006 ISBN 978-952-443-188-0. Nettijulkaisu julkaistiin 2007. Nettiversio tästä.

Haalijoki, Eva-Stina & Hyvönen, Susanna & Salminen, Kirsi (toim.) Maailman aidoin satukirja. Lasten omien satujen kirja. Katso tästä.

Kemppainen, Kaija ja Riihelä, Monika (toim.). Voitko olla? E du me mej? Vil du varæ med meg? Er du med meg? Viltu vera me'mm? - Satukirja, jossa lapset kertovat tarinoitaan Suomessa ja koko Pohjolassa. Edita 2000. Katso tarkemmin: tästä.

Kemppainen, Kaija (toim.). Kissa lähti kävelylle ja hiiripiiri. Kotkan kaupunki. 1998.

Lehtoranta, Tiina & Lintunen Martti (toim.) 2013. Maailma jossa olen - Kaisaniemen ala-asteen katseita. Prometheus-kustannus. Ks. tästä

Riihelä, Monika & Karlsson, Liisa & Karimäki Reeli & Lastikka, Anna-Leena (toim.) Korvaan päin – Lasten satujen kirja. 1-12 -vuotiaiden lasten omia satuja 5000 sadun arkistosta. Runsas värikuvitus. Lapset kertovat ja toimivat ry. 2008. Katso tarkemmin ja tilaa tästä.

Salin, Nana (toim.). Herkkäkuuloinen. Helsinki: Tammi 2006. Kirja esittelee sadun keinoin kymmenen taideteosta Espoon modernin taiteen museoon (EMMA) tallennetusta Saastamoisen säätiön taidekokoelmasta. Kirjassa asiantuntija ei kerro taideteoksista ja niiden merkityksestä, vaan sen tekevät päiväkoti-ikäiset lapset.

Sädekallio, Outi (toim.) Sekasatukirja. Päiväkoti Korallin lasten satuja. Omakustanne. 2002. Kirja tästä.

********************************************************

JOITAKIN JULKAISUJA, JOISSA ON KÄYTETTY SADUTUSMENETELMÄLLÄ KERÄTTYÄ AINEISTOA, luettelo koottu vuonna 2005, jonka jälkeen on tullut monia uusia julkaisuja (katso ylempää luetteloa, jossa julkaisu voi löyty sähköisenä)

Barnens sagobroar i Norden. Pohjolan lasten satusiltoja. Sögubrú barna á Norðurlöndum. Barns fortellerbroer i Norden. Barns fortællingebroer i Norden. (2003) Toim. Monika Riihelä. Stakes. Nordiska Kulturfonden. Jyväskylä: Gummerus.

Gammelgård, Lillemor (1999). Sagotering och grundsyn - Betydelsen av sagotering med barn - fem pedagogers perspektiv. Åbo: Åbo Akademi. - pedagokiikan kandidaatintutkielma.

Grönroos, Ulla-Maija & Harju, Laila (2003). Saduttaminen erityisen tuen tarpeessa olevien lasten interventiona. Helsinki: Helsingin yliopisto. - Erityispedagogiikan proseminaarityö. Saatavilla verkkodokumenttina: www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/Tutkimus/
Saduttaminen_erityispedagogiikka.pdf.pdf. [viitattu 24.10.2005]

Hohti, Riikka 2007. Valta ja tieto koulun todellisuuksissa. Etnografinen tutkimus luokkahuoneen vuorovaikutuksesta. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto. Pro gradu. Lue.

Karlsson, Liisa (1996). Barnperspektiv och barnkultur i sagofärden. Kvalitet med barn. Helsinki: Stakes. - (Stakes Aiheita; 32).

Karlsson, Liisa (1996). Satuverkon kutojat. Laatua lasten kanssa. Helsinki: Stakes. - (Stakes Aiheita ; 31).

Karlsson, Liisa (1997). Sagofärden. Barnets eget sagopostnätverk - barnperspektiv och barnkultur. - Julkaisussa: Med røtter i klassisk-humanistisk kultur (toim. Åse Enerstvedt), Oslo : A.s. Reistad Offset.

Karlsson, Liisa (1998). Giving the floor to children - What happens when adults concentrate on listening to the child. Helsinki: Stakes. - (Stakes Themes; 5).

Karlsson, Liisa (1999). Sagofärden ändrade synen på barnen. - Julkaisussa: Barndomens kulturalisering. (toim. Ulf Palmenfelt). Åbo: Åbo Akademi. - (Barnkulturforskning i Norden; 1).

Karlsson, Liisa (1999). Saduttamalla lasten kulttuuriin. Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä. Helsinki: Stakes. - (Stakes Raportteja; 241). (Katso: http://www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/Julkaisut/ARTIKKELIT/
KuperkeikkaLiisai.htm)

Karlsson, Liisa, toim. (1999): Sadun ja leikin lähteillä - seminaarin tuottamaa aineistoa. Helsinki: Stakes. Aiheita 31.

Karlsson, Liisa (2000). Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Helsinki: Edita. (katso tarkemmin: http://www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/Julkaisut/puheenvuoro.htm)

Karlsson, Liisa (2003). Likställd dialog med barnen. - Julkaisussa: Efter barndomens død? (toim. Ulf Palmenfelt & Flemming Mouritsen). Odense: Syddansk universitetsforlag. - (Tidsskrift for Børne- & Ungdomskultur; 46, 157-169).

Karlsson, Liisa (2003). Äitiys lapsen sanoin. - Julkaisussa: Löytöretki äitiyteen: lapsen oikeuksien päivän seminaari 2002. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Karlsson, Liisa (2003 ja 2005). Sadutus. Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Juva: PS-kustannus. (Sadutuksen perusteos).

Karlsson, Liisa (2004): Storycrafting with children - A key to listening and to sharing. (Publ. on web in 15.09.04.)

Karlsson, Liisa (2005). Lapset tiedon ja kulttuurin tuottajina. - Julkaisussa: Toinen tieto. Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta (toim. Sakari Hänninen & Jouko Karjalainen & Tuukka Lahti). Helsinki: Stakes. (173-194)

Karlsson, L. & Levamo, T.-M. & Siukonen, S. (2006 ja 2007). Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen. Kokemuksia sadutuksesta kehitysyhteistyössä ja kansainvälisyyskasvatuksessa. Helsinki: Taksvärkki ry.

Kautto, Anniina (2003). Voiko koulussa saduttaa? Turku: Turun yliopisto. - Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Kemppainen, Kaija (2000). Pättäni - Lapset kertovat erityisopettajalleen. [Video] Filminova: Stakes.

Kemppainen, Kaija & Riihelä, Monika toim. (2000): Voitko olla? Edu me mej? Lasten omia tarinoita

Kissa lähti kävelylle ja hiiripiiri (1998). Toim. Kaija Kemppainen. Kertoneet ja kuvittaneet Aittakorven, Hovinsaaren, Kanervan ja Sateenkaaren päiväkotien lapset. Kotkan kaupunki: Sosiaali- ja terveysviraston julkaisuja. Kotka: Painokotka.

Kivi ois muurahaiselle vuori - Pienten lasten käsityksistä matematiikasta ja luonnonilmiöistä (2000). Toim. Monika Riihelä & Nina Rutanen. Helsinki: Edita.

Klami, Mikaela. (2005). Unsupervised discovery of morphs in children's stories and their use in Self-Organizing Map -based analysis. Master's Thesis. University of Helsinki, Department of General Linguistics. Pro gradutyö. Julkaistu netissä: http://www.cis.hut.fi/mmkumlan/files/gradu.pdf.

Lapset mukaan päivähoidon uudistukseen. Kuperkeikkakeskusten neuvottelupäivät (1999). Toim. Kristiina Rautaheimo. [Moniste] Helsinki: Stakes.

Lasten Satulehti - Barnens Sagoblad (1996-1998). [Kausijulkaisu] Helsinki: Stakes.

Myllylä, Heidi (1998). Lapsiryhmä sadunkertojana - toiminnan organisoitumisen tarkastelua. Oulu: Oulun yliopisto. - Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma.

Narvanto, Taru & Törmänen, Maria (1999). "Hei, nyt multa tulee satu!" - Lasten Satukeikkasatujen rakenteelliset elementit ja kieli. Oulu: Oulun yliopisto. - Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Paju, E. (2004). Lasten omat tarinat - toden, sadun, vuorovaikutuksen leikkiä. - Julkaisussa: Leikin pikkujättiläinen (toim. Liisa Piiroinen), s. 202-210. Helsinki: WSOY.

Qissah Wa Tawassul - Satusilta - Kotka - Beirut (2002). Toim. Monika Riihelä. [Video] Filminova: Stakes.

Rautaheimo, Kristiina (2000). Lapsilähtöisiä työmenetelmiä etsimässä. Tapaustutkimus Satukeikka-projektissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. - Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Riihelä, Monika (1991). Aikakortit - tie lasten ajatteluun. Helsinki: VAPK-kustannus.

Riihelä, Monika (1997). Kerro satu. [Video] Filminova: Stakes.

Riihelä, Monika (1997). Tell a story - children's stories on videotape. [Video] Filminova: Stakes.

Riihelä, Monika (1999). Sagofärden skapar gemenskap över generationsgränser. - Julkaisussa: Barndomens kulturalisering. (toim. Ulf Palmenfelt). Åbo: Åbo Akademi. - (Barnkulturforskning i Norden; 1).

Riihelä, Monika (2000). Leikkivät tutkijat. Tutkimus lasten keskinäisistä leikeistä, sosiaalisuudesta ja oivaltavasta oppimisesta. [Video ja kirja] Filminova: Stakes.

Riihelä, Monika (2001). Storycrafting. [Video] Filminova: Stakes.

Riihelä, Monika (2001). Playing researchers. [Video and tex t]. Filminova: Stakes. Saatavilla verkkodokumenttina: http://www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/in_english/
Playing/Playing_paa.html [viitattu 24.10.2005]

Riihelä, Monika (2004): Sagotering i Norden [Video] Filminova: Stakes.[Video sadutuksesta viidellä pohjoismaisella kielellä]

Riihelä, Monika (2004): Saduttamalla jakamiseen. - Julkaisussa: Leikin pikkujättiläinen (toim. Liisa Piiroinen), s.188-199. Helsinki: WSOY.

Riihelä, Monika (2005):"Kerro mulle satu" Pienet lapset kertovat. - Julkaisussa: Tahdon sanoa. Kalevalaisten Naisten Liiton 70-vuotisjuhlajulkaisu (toim. Sirpa Huttunen & Pirkko Nuolijärvi), s.118-133. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; 1035)

Riihelä, Monika (2005): Att leka och berätta? Barn skapar kultur. (Artikkeli netissä.)

Riihelä, Monika & Karimäki, Reeli & Karlsson, Liisa & Kemppainen, Kaija & Rutanen, Niina (2001): Das Kind war Kind so lange, bis Mutter und Vater gestorben waren. [verkkodokumentti] [viitattu 19.9.2005] Saatavissa: http://www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/Auf_Deutsch/Jahrbuch.htm. Julkaistu myös painettuna: Jarbuch fur finnische-deutsche Literaturbeziehungen (33). Deutsche Bibliothek. Jyväskylä: Gummerus.

Riihelä, Monika & Karimäki, Reeli & Karlsson, Liisa & Kemppainen, Kaija & Rutanen, Niina (2001): Lapsi oli lapsi niin kauan että äiti ja isä kuolivat - perhe lasten sanoin. [verkkodokumentti] [viitattu 19.9.2005] Saatavissa: http://www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/Julkaisut/
Tutkimusreferaatteja/Perhelapsensanoinartikkeli

Rättyä, Kaisu (1999): Föredrag på Biskops Arnö. - Julkaisussa: Aspekter på narrat ivitet. (toim. Ulf Palmenfelt). Åbo: Åbo Akademi. - (Barnkulturforskning i Norden; 2)

Rutanen, Niina (1997): Lasten omat kertomukset. Kertomakulttuuri lasten ja aikuisten kohtaamisessa. Oulu: Oulun yliopisto. - Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma.

Rutanen, Niina (1999): Children's Own Stories. What Do Children Tell in Their Own Stories: Opening up Children's Narrative Culture. Narrative Inquiry, 9 (1).

Terkki, Marianne (1997):"Mä kerron sen että ystävän saa jos haluaa". Eräiden Satukeikkaprojektiin osallistuvien kuusivuotiaiden päiväkotilasten tarinoiden analyysi. Helsinki: Helsingin yliopisto. - Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Tiira, Kirsi (2000): Yhteistä kieltä etsimässä - Pienten lasten osallisuuden lisäämisestä vesiprojektissa. Helsinki: Helsingin yliopisto. Varhaiskasvatuksen pro gradu -tutkielma. Saatavissa verkkodokumenttina: www.stakes.fi/palvelut/palvelujen_laatu/lapset/Tutkimus/Kirsi_Tiiran_gradu.pdf. [viitattu 17.10.2005]

Turakka, Sanna (2002):"Millo minu jatu tullee?" - Sadutus dysfaattisten koululaisten ryhmässä. Joensuu: Joensuun yliopisto. - Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma.

Linkki osaan verkkojulkaisuista

Linkki Lapset kertovat -toimitusneuvostoon

Lapset kertovat -pääsivulle


Yhteyshenkilö: