Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Lapset etnografeina -menetelmä on luokkapäiväkirjatoimintaa

Lapset etnografeina -menetelmässä/luokkapäiväkirjatoiminnassa kaksi lasta työskentelee kokonaisen koulupäivän tietokoneella tehden havaintoja ja kirjoittaen tarinoitaan ja ajatuksiaan. Heitä kehotetaan seuraavasti:

”Tarkastelkaa ympäristöänne (esim. luokkahuonetta) niin tarkasti kuin osaatte. Mitä siinä on? Mitä siellä tapahtuu?
Kirjoittakaa havainnot tietokoneelle.
Voitte kirjoittaa myös omia ajatuksianne tai tarinoitanne.
Voitte myös piirtää kuvia tai sarjakuvia.”

********************************************************

Lapset etnografeina eli luokkapäiväkirjatoiminta on menetelmä ja toimintatapa, jonka tarkoituksena on synnyttää tilaa kerronnalle ja kuuntelemiselle koululuokassa. Menetelmä syntyi luokkapäiväkirjatoimintana käytännön koulutyössä, ja nykyään lapset etnografeina on myös tutkimusmenetelmä, joka herättää kansainvälistä kiinnostusta. 

Riikka Hohdin toimiessa kolmannen ja neljännen luokan opettajana luokkaan tuotiin uusi kannettava tietokone. Oppilaat alkoivat havainnoida koulupäivän tapahtumia ja kirjoittaa koneella havaintojaan, ajatuksiaan ja tarinoitaan, jotka tallennettiin dokumenteiksi. Luokkapäiväkirjatoiminnassa 10-vuotiaat päiväkirjurit työskentelivät pareittain yhden kokonaisen koulupäivän kerrallaan, ilman muita velvollisuuksia tehtävänsä aikana. Toiminnasta tuli suosittua, ja joka koulupäivän aluksi melkein kaikki luokan 30 oppilasta pyrkivät vapaaehtoisina tehtävään.

Menetelmä perustuu avoimeen ohjeistukseen, ei tarkkoihin tutkimuskysymyksiin, ja näin sillä on yhtymäkohtia sadutusmenetelmään. Toisin kuin koulussa annetuissa tehtävissä yleensä, lapsen kirjoittama havainto on tärkeä juuri sellaisenaan – vaikka paperilla olisi vain yksi lause tai pitkiä koulun sääntöjä koettelevia verisiä kauhutarinoita. Näin syntyy luottamus, vastavuoroisuus sekä tila ja aikaa kertoa. Toisenlainen, koulun normittavasta tiedosta poikkeava tieto nousee esiin.

Lapset etnografeina -menetelmä mahdollistaa lasten kertomisen, kuuntelemisen ja osallistumisen, vaikka opetusryhmä olisi suuri. Menetelmää on sovellettu eri tavoin; lasten tekemiä kirjoituksia on käytetty koulutyössä esimerkiksi yhdessä lukien, pohtien ja draaman tekniikoiden avulla työstäen. Yhdessä kirjoittaminen ja kirjoitusten lukeminen on monin tavoin motivoivaa ja pedagogisesti perusteltua. Jos kirjoittajat antavat luvan, kirjoitukset voidaan julkistaa, minkä jälkeen niitä voidaan käyttää yhteisön kehittämiseen: luokan toiminnan kehittämiseen, opettajan työn kehittämiseen, oppilaskunnan ja opettajakunnan työskentelyn materiaaliksi, tiedotusvälineiden tarpeisiin tai poliittisen vaikuttamisen välineinä.

Lapset etnografeina -menetelmää kehitetään ja tutkitaan väitöstutkimuksessa Luokkapäiväkirjat, lapsuus ja valta: narratiivinen etnografia (Voices that trouble, spaces that allow – narrative ethnography on childhood in classroom)(Riikka Hohti), joka on osa Suomen Akatemian tutkimusprojektia TelLis (Lapset kertovat hyvinvoinnistaan – kuka kuuntelee? Lasten äänet kuuluviin!). Menetelmää on käytetty useassa pro gradu-töissä ja julkaisuissa.

Kirjallisuutta:

Hietanen, Elina (2013) Moniääninen koulu - Tutkimus luokkahuoneen tapahtumista skriptipoluilla lasten tuottamassa luokkapäiväkirjassa, Helsingin yliopisto, pro gradu.

Hohti, Riikka & Puroila, Anna-Maija (tulossa) Valoja ja varjoja – millaiseksi kerromme lapsen.

Hohti, Riikka & Karlsson, Liisa & Palmu, Tarja (2013) Children as ethnographers: space for children’s narrative knowing within classroom intra-action. Konferenssipaperi Ethnography & education, Oxford, 2013.

 Jukarainen, Anna-Maria (2012) Lapsietnografien näkökulmia luokkahuonetoiminnasta. Helsingin yliopisto, pro gradu.

Nieminen, Kaisa (2011) ”Nyt asiaan” – Koulun performatiiviset käytännöt näyttämöllä, Helsigin yliopisto, pro gradu. Löytyy tästä.

Prii, H. (2011) Elu minu klassis. Opsik. http://en.calameo.com/read/0006176582ca14b2c5cd3, viitattu 27.8.2013.

Puroila Anna-Maija & Hohti Riikka & Karlsson Liisa (tulossa) Hassuja juttuja - lasten huumoria päiväkoti- ja kouluympäristössä.

********************************************************
Kiitos kiinnostuksestasi! Kommenttisi ovat tervetulleita! Lähetä ne sähköpostilla: lapsetkertovat (a) gmail.com

Sivun alkuun

Lapset kertovat -pääsivulle


Yhteyshenkilö: