Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Sadutuksen pikaohje

Sadutus on kaiken ikäisten - erityisesti lasten - kuuntelua ja osallisuutta korostava työväline niin käytännön työssä, kehittämisessä kuin tutkimuksessakin

Sadutukseslla kuunnellaan lasta, nuorta tai aikuista. Sadutus antaa läheisyyden ja turvallisuuden tunteen tässä ja nyt. Myös kriisin hetkellä on hyvä saduttaa, kuunnella sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Sadutus kutsuu puhumaan, kohtaamaan.

Sadutus on käyttökelpoinen dokumentointiväline myös lasten leikkiessä, musisoidessa tai tutkiessa ja opiskellessa; heidät kohdataan aidosti, ilman arviointia. Sadutus mahdollistaa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin osallisuuden ja ehkäisee syrjäytymistä.


********************************************************


Mitä on sadutus ja miten se toteutetaan?

Tässä on pikaohje sadutukseen. Sadutustapahtuma kestää yleensä 5-15 minuuttia. Helpoin on saduttaa lasta. Voit myös saduttaa aikuista kuten työtoverin, puolison, ystävän, oman vanhemman tai aikuisryhmän.

Tärkeintä on olla aidosti ja arvostelematta kiinnostunut, mitä toinen haluaa kertoa. Voit jälkikäteen miettiä, mitä sait tietää TOISEN ajatuksista tai tavasta toimia, kun pysähdyit kuuntelemaan. Samalla voi tietysti pohtia, saitko sellaista uutta tietoa, jota voit hyödyntää arjessasi?

 

Nautinnollisia sadutushetkiä!
Dosentti KT Liisa Karlsson, Helsingin yliopisto,
sadutuksen tutkija ja menetelmän jatkokehittäjä

Lähde: Liisa Karlsson: Sadutus – Avain osallistavaan toimintakulttuuriin, 2005.

 

TERVETULOA LASTEN,NUORTEN JA AIKUISTEN KUUNTELUN, KOHTAAMISEN JA
SADUTUKSEN MAAILMAAN!

Sadutusmenetelmä sopii kaikille, ja se on helppo käyttää. Sadutuksen idea on antaa lapselle, nuorelle tai aikuiselle mahdollisuus kertoa omista ajatuksistaan. Sadutuksessa kuuntelija ja kirjaaja on puolestaan kiinnostunut ja haluaa aidosti kuunnella, mitä toinen mielii kertoa juuri sillä hetkellä.

SADUTUKSEN ALOITUS:

Sano lapselle, nuorelle, ryhmälle (tai aikuiselle):      
"Kerro satu (tarina tai juttu).
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.
Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat."

Kehota lasta, lapsiryhmää tai aikuista (älä kysy!): "Kerro satu tai juttu!" Kirjoita sitten kertojan tarina juuri niin kuin hän sen sillä hetkellä haluaa kertoa. Kirjoita sana sanalta muistiin kertojan nähden mitään muuttamatta tai korjaamatta. Kun tarina on valmis, lue se kertojalle, jotta hän voi korjata tai muuttaa sitä, mikäli itse haluaa. Satu on mukava lukea myös muille (oppilaille, vanhemmalle tai muille aikuisille), mikäli siihen on kertojan lupa. Kirjaa myös huomioita sadutustilanteesta: miten se alkoi, mitä mietit, miten sadutettava reagoi, mikä hämmästytti jne. Pyydä lupaa kertojalta, että saat ottaa kertomuksen mukaan ja lukea se tapaamisessamme. Tee se vasta sadutuksen jälkeen. Tärkeää on luoda tilanne, jossa osoitat aidon kiinnostuksesi toisen kuuntelemiseen. Yritä siis välttää tunnetta siitä, että teet vain annettua tehtävää.

Lapsi haluaa usein piirtää kertomuksestaan kuvan. Joskus lapset haluavat piirtää ensin kertomuksen ja kertoa vasta sitten. Kirjaa myös kertojan nimi, ikä sekä päivämäärä, milloin satu kerrottiin ja vaikka kirjauspaikka. Erilliselle paperille voi kirjoittaa, miten tilanne alkoi ja mitä sitten tapahtui. Myös omia ajatuksia ja tunnelmia voi merkitä muistiin. Muutaman sadutuskerran jälkeen saduttaja eli kirjaaja oppii toimintatavan, joka alkaa tuntua helpolta ja luontevalta.

Lasten saduille voi varata oman kansion kirjahyllyyn tai ripustaa ne seinälle lasten nähtäville. Uusia satuja voi tehdä milloin, missä ja kuka vaan.

Tärkeää on, että aikuinen tai nuorempikin kirjaaja on aidosti kiinnostunut kuulemaan, mitä kertojalla on sanottava­na ja välittää tämän sanoman myös ilmeillään. Sadutus muodostuu kertojan ja saduttajan yhteiseksi "jutuksi". Se syntyy "meidän välissä", kun toinen haluaa kuunnella ja toinen kertoa. Sadutus antaa yhteistä aikaa. Kertomusta ei arvioida tai arvostella eikä siitä tehdä pitkälle vietyjä tulkintoja. Kertoja päättää, millainen tarina on. Se voi olla parin sanan mittainen, ”kirja”, kokemus tai vaikka vitsi. Siitä iloitaan yhdessä.

Sadutus on suomalainen sosiaalinen innovaatio, jonka keksi VTT Monika Riihelä ja sitä on ollut kehittämässä KT Liisa Karlsson sekä suuri joukko lapsia ja aikuisia Suomessa ja muissa maissa. Sadutus on laajasti kokeiltu, toimivaksi havaittu ja palkittu menetelmä (mm. kansainvälisyyspalkinto, EU:n lasten mielenterveyttä edistävä mallitoiminto). Sadutusta on käytetty menestyksellisesti vuoden ikäisistä vanhuksiin. Oppilaat ovat saduttaneet toisiaan. Aikuisetkin ovat saduttaneet keskenään ja näin kuunnelleet toistensa muistoja, tarinoita ja kokemuksia esimerkiksi nuoruudesta, vanhemmuudesta ja työssä löytyneistä oivalluksista.

On huomattu, että sadutus tuo eniten tietoa, kun saduttaa lasta säännöllisesti, useampia kertoja. Silloin saa kuulla, miten lapsi ajattelee, mitkä ovat kulloinkin päällimmäiset ajatukset. Sadutus antaa rakennusaineita oman identiteetin rakentamiseen. Lapsi tottuu kertomaan näin myös muissa tilanteissa ajatuksistaan muille ja itseluottamus kasvaa. Sadutuksessa kaikkein hauskimmaksi on osoittautunut yhdessä oleminen ja iloitseminen sekä toisen uudenlainen kohtaaminen, joka luo yhteisöllisyyttä!

Sadutusta voi kokeilla kuka vaan, mutta siihen kannattaa myös perehtyä tarkemmin kirjallisuuden avulla tai kurssilla.

 

LISÄTIETOA sadutus-menetelmästä ja sen vaikutuksista sekä lasten omista kertomuksista (tilaukset ja tiedustelut: lapsetkertovat@gmail.com):

 

 • www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat Näiltä Internet-sivustoilta löytyy aiheesta monia artikkeleita, keskustelupalsta, lasten kertomuksia ja leikkejä, lisää tutkimuksia ja julkaisuja sekä ajankohtaista tietoa. Käy ehdottomasti katsomassa!

 

 • Sadutus Avain osallistavaan toimintakulttuuriin (L. Karlsson)  PS-kustannus 2003 ja 2005. Sadutuksen perusteos, jossa on kerrottu monia esimerkkejä sadutuksen käytöstä erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa. Siinä selvitetään myös sadutusmenetelmän teoriatausta. (Katso lisää kirjasta ja tilaa se tarjoushintaan tästä. Katso lukuvinkki.

 • Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan (toim. L. Karlsson & R. Karimäki). Ilmestyy tammikuussa 2012. Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 57.

 • Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen –kirja kertoo kansainvälisestä sadutuksesta lasten ja noprten kanssa sekä maahankuuttajataustaisten sadutuksesta. Lisää tietoa tästä.

Lisäksi voit tutustua:

 • Leikkivät tutkijat. Video ja kirja (M. Riihelä). Edita 2000. (Uutta tietoa teoriassa ja käytännössä lasten luovuudesta sekä siitä, miten toiminta pienten lasten kanssa voi pohjautua saduttavalle toimintatavalle, lasten ajatuksille ja miten toimintaa voi itse kehittää.)
   
 • Yhdessä lasten kanssa – seikkailu osallisuuteen. (T. Stenius & L. Karlsson) MLL 2005 (Askeleet osallistavaan ja saduttavaan toimintaan lasten kanssa) (nettiversio tai kirja Mannerheimin Lastensuojeluliitto: tilauspalvelu@mll.fi)

 • Lapselle puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa. (L. Karlsson) Edita 2000 (Kirjassa on analysoitu lasten omaa kertomakulttuuria ja sitä, mitä tapahtuu kun ammattilaiset ryhtyvät saduttamaan.)

 

LASTEN OMIEN SATUJEN KIRJOJA:

 • Korvaan päin – Lasten satujen kirja. 1-12 -vuotiaiden lasten omia satuja 5000 sadun arkistosta. Runsas värikuvitus. Lapset kertovat ja toimivat ry. 2008. Katso tarkemmin ja tilaa:

http://www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat/Julkaisut/Korvaan_pain.html

 

LASTEN OMIA KERTOMUKSIA DVD:llä / VIDEOLLA:

 • Pättäni lapset kertovat tarinoitaan erityisopettajalle. Kemppainen, K.(toim.) (2000). Helsinki: Filminova, Stakes.  (Dysfaattiisten lasten sadutuskokemuksia.)

 

 • Kerro satu I ja II ja III (Seitsenosainen video/DVD-sarja sadutuksesta). Tell a story (englannin kielinen viersio) Riihelä, M. (1997/ 2008).  Helsinki: Stakes.
 • Qissah Wa Tawassul - Satusilta - Kotka – Beirut Riihelä, M. (toim.) (2002/2008) Filminova, Stakes. (Kansainvälinen lasten satukirjeenvaihto.)

 

 • Mitä jos satu olisi lunta Leed, K. (ohjaus)

* Lisätietoa saat sadutuksesta ja sen monista menetelmistä näiltä sivuilta (tästä) Katso myös Julkaisut, Lasten omaa ja Hankkeet -linkkejä vasemmalla.

* Sadutuksen teoriataustasta lyhyesti tästä

* Sadutuksen ohje eri kielillä tästä.

* Viroksi satuja ja tietoa sadutuksesta tästä.
********************************************************

LUE SATUJA

Lasten (ja aikuisten) satuja, tarinoita ja sävellyksiä tästä.

Aikuisten satuja tästä.

********************************************************

Kirjoja, DVD:tä, videoita ja muuta materiaalia voi tilata. Katso tästä.

KORVAAN PÄIN - lasten omien satujen kirja on nyt ilmestynyt! Kirjassa 1-12 -vuotiaat kertovat hauskoja, jännittäviä ja miettimään pistäviä tarinoita. Se on aito lasten puheenvuoro. Lisäksi kerrotaan, miten itse voi saduttaa.

104-sivuisessa kirjassa on runsaasti värikuvia. Katso tästä.

Lasten omien satujen kirja on tekeillä ruotsiksi. Lisätietoa: lapsetkertovat (a) gmail.com

********************************************************

Saduttamalla on kerätty 3500 lapsen sadun sähköinen arkisto, joka on tilattavissa Tampereen yhteiskuntatieetellisestä tietoarkistosta (FSD). (Katso arkistosta lisää tästä.)
********************************************************


Tule mukaan jakamaan ajatuksia ja kehittämistoimintaan!

Lapset kertovat ja toimivat (LKT) yhdistyksen ja verkoston tarkoituksenaon edistää, kehittää, uudistaa sekä tukea yhteistoiminnan kehittämistä ja lapsi- ja lapsuudentutkimusta siten, että erityisesti lasten näkökulmat sekä hiljainen tieto ja osallistava toimintakulttuuri ja yhteisöllisyys tulevat esille. Toiminnassa hiotaan myös omia kuuntelemisen välineitä työikäisille ja vanhuksille.
Lähtökohtana yhdistyksen edistämässä toiminnassa on yhteisöllisyys, ihmettelevä ote, saduttava toimintatapa, lasten aito osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä leikki ja ilo. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • toimii verkostomaisesti
 • järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä seminaareja ja juhlia
 • harjoittaa tutkimus-, kehittämis-, tiedottamis- ja julkaisutoimintaa (oma julkaisusarja)
 • tekee aloitteita viranomaisille ja muille tahoille
 • on yhteistyössä alan järjestöjen ja muiden tahojen kanssa sekä
 • tekee kansainvälistä yhteistyötä.

LIITY JÄSENEKSI ja / tai ilmaiselle sähköpostilistalle:
Yhdistyksen ylläpitämä nettisivusto: www.edu.helsinki.fi/lapsetkertovat
Yhdistyksen sähköposti: lapsetkertovat (at) gmail.com

********************************************************

Sivun alkuun

Lapset kertovat -pääsivulle


Yhteyshenkilö: