Suomeksi På Svenska In English Auf Deutsch

 

Tutkimustoiminta

Lapset kertovat ja toimivat -hankkeissa tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä siten, että otetaan mukaan lasten näkökulmat sekä aikuisten hiljainen tieto. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat sekä lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus. Kiinnostuksen kohteena ovat myös muiden ryhmien, kuten vanhusten ja työntekijöiden, esiin tuoma tieto ja toimintakulttuuri.

Katso yleisesittely tutkimus- ja kehittämishankkeista.

Tutkimuksia, artikkeleita ja verkkojulkaisuja sekä videoita löydät Julkaisut-linkin alta.

Lapset kertovat ja toimivat -tutkijaryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja se järjestää valtakunnallisia seminaareja (katso Ajankohtaista-linkkiä). Ryhmässä käydään läpi uutta lapsinäkökulmaista tutkimusta, sen tekemiseen liittyviä erityiskysymyksiä, analysointia sekä aineistonkeruuta. Ryhmällä on kansainvälisiä yhteistyötahoja mm. Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Virossa, Englannissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Katso tutkijaryhmän jäsenet tästä.

Ryhmä on parhaillaan tekemässä julkaisua, jossa analysoidaan lasten tuottamaa aineistoa (mm. kertomuksia, leikkiä, toimintaa, ääniä ja reaktioita). Julkaisussa kerrotaan myös, miten tehdään lapsinäkökulmaista tutkimusta ja miten tutkimustuloksia hyödynnetään arjen toiminnassa lasten kanssa.

Lapset kertovat -pääsivulle


Yhteyshenkilö: